Lokaldemokrati

Følg med i lokalpolitikken i Asker. Her finner du informasjon om Askers folkevalgte, politiske råd og utvalg og om saker som er til høring. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Møtekalender og sakspapirer
Cachefeed: v1.1 - Source - 8354c8d9c526bd50391099e96d738282