Autoglym Clean Wheels

Clean Wheels er et syreholdig rengjøringsmiddel som raskt fjerner bremsestøv, korrosjon og trafikkfilm.

Velg størrelse : 500 ml. 5 liter
Nullstill

PRODUKTBESKRIVELSE

Autoglym Clean Wheels er et syreholdig rengjøringsmiddel som raskt fjerner bremsestøv, korrosjon og trafikkfilm. Må ikke tørke før avspyling

Autoglym Clean Wheels må ikke brukes på varme overflater eller i direkte sollys. La ikke produktet tørke! Skyll godt!Brukes ikke på ulakkert, høypolert lettmetall, galvaniserte belegg eller rustfritt stål. Hvis du er i tvil, prøv på et lite område først.

Slik bruker du Autoglym Clean Wheels

  • Påfør godt med spray.
  • Tillat en virketid på opp til 1 minutt.
  • Rengjør bare en felg av gangen.
  • Børstes eller behandles med svamp om nødvendig.
  • SKYLL GRUNDIG med rent vann.
  • Gjenta om nødvendig.

VIDEO

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Fare

Etsende/irriterende for huden

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

Advarsel

Etsende for metaller

H290 Kan være etsende for metaller

OMTALER

Nullstill