Forsiden - Forskerforbundet

Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Utforming av arbeidsplasser

Cellekontorer eller åpne landskap? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

Pensjon

Pensjonsreform, folketrygd, tjenestepensjon og AFP: Hvordan finne riktig informasjon om din pensjon?

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Hva betyr forslaget til ny pensjonsavtale for deg?

Partene i offentlig sektor er enige om en ny offentlig tjenestepensjon, som nå skal til uravstemning hos Forskerforbundets medlemmer. Forhandlingssjef Jorunn Solgaard oppsummerer her hva forslaget innebærer.

Når visjon møter virkelighet

Når visjon møter virkelighet

Forskerforbundet arrangerer dagskonferanse om lærerutdanning torsdag 3. mai 2018 på Scandic Hotel Lillestrøm. Nå kan du melde deg på konferansen (frist 6. april).

Verv en kollega

Verv en kollega

Kjenner du noen som kan bli medlem i Forskerforbundet? Verv en kollega i dag og få vervepoeng som kan tas ut i form av gavekort.

Nyheter fra Forskerforbundet

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Mindre usikkerhet gir mer likestilling

(08.03.2018) – Jobbusikkerheten for forskere i etableringsfasen er et hinder for økt likestilling i akademia, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Han oppfordrer institusjonene til å legge bedre til rette for å kombinere forskning og familieliv.

Cachefeed: v1.1 - Source - 0b85b12b24e50cbb96fe76fc8d72822c