Arkivplan - Haram Kommune

Arkivplanen skal vere retningsgjevande for dokumentbehandlinga i Haram kommune. Det overordna målet er å få ei kontrollert behandling av Haram kommune sine dokument, slik at ein heile tida har full oversikt.

Dette regelverket er i tråd med arkivlova.

Cachefeed: v1.1 - Source - 83ac80d97bcb9239d033ff075e3ec914