Tror ikke på bedring i studentenes helse

Publisert - Sist oppdatert
NSO-leder Mats Johansen Beldo mener Venstre må levere med egen forsknings- og høyere utdanningsminister. Foto: Ketil Blom Haugstulen

NSO-leder Mats Johansen Beldo mener Venstre må levere med egen forsknings- og høyere utdanningsminister. Foto: Ketil Blom Haugstulen

SHoT. Studentene har kravene klare lenge før studentenes helse og trivsel nå skal kartlegges på nytt: «Studenthelse» må bli eget begrep, og regjeringen, med Venstre-minister i spissen, må lage nasjonal strategi for bedre studenthelse.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) har tidligere vært gjennomført i 2010 og 2014. I februar skal over 100.000 flere studenter enn tidligere svare om studietilværelsen; økonomi, bolig og helse, til en ny SHoT-undersøkelse som skal være klar til høsten.

Når Venstre nå har kommet inn i regjering, med egen minister for høyere utdanning og forskning, så må de levere.
Mats Johansen Beldo
Leder, Norsk student-organisasjon

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats Johansen Beldo, tror imidlertid ikke det vil være noen positiv utvikling som kommer ut av årets undersøkelse, og viser til at de to tidligere undersøkelsene har vist at 1 av 5 studenter sliter med alvorlige psykiske lidelser.

— Man kan si at man gleder seg til tallene, men det blir rart - jeg tror ikke vi vil se en bedring av studentenes helse, sier han, og fortsetter:

— Når man sammenligner med andre i samme aldersgruppe som ikke er studenter, så sliter studentene i større grad med psykiske helseplager. Da må det være noe med studentenes livssituasjon.

Nasjonal strategi

Studentlederen konstaterer at god studenthelse er når studenten i sin særskilte livssituasjon fungerer og lykkes både faglig og psykososialt. Han sier at ansvaret for studentenes helse skal ligge hos samskipnaden, men kun som et supplement: Studentenes helse er i bunn og grunn det offentliges ansvar.

— Og vi tror at en ny SHoT-undersøkelse vil ytterligere understreke behovet for å definere studenter inn i folkehelsen sier han, og viser til stortingsmeldingen for et par år tilbake hvor studenter ikke var nevnt.

— Gjennomsnittsstudenten er 27 år gammel og kan ikke engang klassifiseres som ung voksen. Derfor trenger vi en nasjonal strategi om studenthelse, sier Beldo.

Han mener regjeringen må øremerke midler til konkrete tiltak som eksempelvis studentidrett, studentmedier og studentorganisasjoner.

— Vi ser at de som er engasjert utover studiene er langt mindre utsatt for helseplager enn andre.

Bekymringsfull kombinasjon

​Styreleder Mari Sundli Tveit i Universitets- og høgskolerådet er enig med Beldo i at det må bygges opp sterkere støttemekanismer rundt studentene.

Rektor Mari Sundli Tveit tar imot nye studenter til NMBU ved studiestart 2017. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Rektor Mari Sundli Tveit tar imot nye studenter til NMBU ved studiestart 2017. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— SHoT er veldig viktig, og studentenes fysiske og psykiske helse er noe som bekymrer meg. Dette er generasjonen som skal løse store globale utfordringer, og som samtidig påvirkes av stress og depresjoner. Det er en bekymringsfull kombinasjon, sier hun, og legger til:

— Når jeg som rektor tar imot nye studenter forsøker jeg å formidle at deres bidrag er viktig, at de er bra nok - og at de må vite det.

Venstre må levere

Ansvaret for både forebygging og behandling er ifølge Beldo delt mellom studentene gjennom semesteravgiften, institusjonene som ansvarlige for sine studenter, og det offentlige.

— NSO mener at vi skal ha tilgang på gode helsetjenester både i vertskommunen og hjemkommune, sier han, og viser til at Venstre har programfestet å gi studenter rett til å ha to fastleger.

NSO-leder Mats Johansen Beldo. Foto: David Engmo

NSO-leder Mats Johansen Beldo. Foto: David Engmo

Han mener at når studenter sammenlignet med andre grupper i befolkningen har en forverret helsetilstand så må det handles.

— Det står i regjeringsplattformen at man skal styrke studentenes helse. Det er et fint uttrykk, men når Venstre nå har kommet inn i regjering, med egen minister for høyere utdanning og forskning, så må de levere.

Fakta

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)

Norges største undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse, og trivsel.

Er tidligere gjennomført i 2010 og 2014.

Datagrunnlaget for 2014 omfattet svar fra over 13.600 studenter tilknyttet 10 studentsamskipnader.

2014-undersøkelsen er gjort av TNS Gallup på oppdrag fra Studentsamskipnadene i Bergen, Oslo og Trondheim.

Helse. Den nye, blågrønne regjeringen sier i regjeringserklæringen at de ønsker å satse på studenters psykiske helse. Det er gledelig og viktig. Men en slik satsning må bygge på kunnskap, skriver Kari Jussie Lønning og Børge Sivertsen.

16 prosent av norske studenter svarer i en omfattende ny undersøkelse at de er ensomme og èn av 10 mestrer ikke studiene. Professor forteller om studenter som får økte psykiske plager under studiene.

Kontorplasser. Psykologene ved Universitetet i Bergen er blitt telt: En gang i uka har en konsulent banket på for å sjekke hvilke kontor som er opptatte. Men prosjektansvarlig forsikrer at det blir bedre plass dit psykologene skal flytte.

Cachefeed: v1.1 - Source - e3ddda69e4b38546004648e3e38abade