Ap vil ha ny levekårsundersøkelse

Publisert - Sist oppdatert
Arbeiderpartiets Nina Sandberg og Martin Henriksen. Foto: David Engmo

Arbeiderpartiets Nina Sandberg og Martin Henriksen. Foto: David Engmo

Levekår. I dag fremmet Arbeiderpartiet forslag i Stortinget om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse blant norske studenter.

Arbeiderpartiet fremmer i dag et representantforslag i Stortinget om å gjennomføre en ny større undersøkelse om norske studenters levekår.

Forrige gang denne undersøkelsen ble gjennomført var av SSB i 2010. Da undersøkte man blant annet studenters inntekt, arbeid, boligøkonomi, bidrag fra familien, gjeld, formue, økonomisk mestring og forbruksvaner. Undersøkelsen var planlagt gjennomført i 2016, men ble utsatt av regjeringen.

Det er begrenset hvor lenge man kan forholde seg til tall som sier noe om studentenes levekår i 2010
Ida Austgulen
Fag- og læringsmiljø-politisk ansvarlig, NSO

— I fire år har regjeringen nektet å få grundig og oppdatert info om studentenes levekår. Vi gjennomførte undersøkelsen regelmessig under Stoltenberg-regjeringen, og det er uheldig at Solberg-regjeringen har latt være å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter. De burde ikke frykte ny kunnskap, sier Arbeiderpartiets Martin Henriksen i en pressemelding.

Forslaget falt i fjor

Sist gjennomføring av undersøkelsen var oppe til behandling i Stortinget, falt forslaget.

— Vi håper på flertall i denne saken, slik vi greide med studentombud. Det er nå nytt flertall i Stortinget, og regjeringen kan velge om de vil være på studentenes side og støtte forslaget, eller gå på nytt nederlag i Stortinget, sier Henriksen.

Studentene er positive

​Norsk studentorganisasjon (NSO) er positive til at forslaget nå kommer opp igjen i Stortinget.​

NSO-toppene Jonas Strisland, Ida Austgulen og Jone Trovåg. Her fra landsmøtet til organisasjonen i 2017. Foto: Ketil Blom Haugstulen

NSO-toppene Jonas Strisland, Ida Austgulen og Jone Trovåg. Her fra landsmøtet til organisasjonen i 2017. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Vi håper at forslaget går gjennom denne gangen, og det er uforståelig for oss om det ikke er av felles interesse å innhente et best mulig tallgrunnlag og kunnskap om studentenes levekår, sier fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i NSO, Ida Austgulen, til Khrono.

— Dekker ikke Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) og Studiebarometeret omtrent det samme som levekårsundersøkelsen - trenger man alle tre?

— Levekårsundersøkelsen skiller seg fra både SHoT og Studiebarometeret. Dette er en undersøkelse som i detalj tar for seg studentenes faktiske økonomiske og boligøkonomiske levekår som arbeid, bidrag fra familien, gjeld og forbruksvaner, for å nevne noe, sier Austgulen, og fortsetter:

— Levekårsundersøkelser er jo også noe som gjennomføres for alle grupper i samfunnet, og det er derfor uforståelig at det ikke også skal gjennomføres for studenter som en stor samfunnsgruppe for å gi et godt sammenligningsgrunnlag.

Lovet fra før

NSO-fagpolitikeren trekker fram at de trodde de ville få en slik undersøkelse tidligere.

— Levekårsundersøkelsen var jo også lovet alle landets studenter i forrige periode, og dette er en ypperlig mulighet for regjeringen, med Iselin Nybø som ny minister for forskning og høyere utdanning, å rette opp i.

Austgulen legger til at det nå er for lenge siden sist undersøkelsen ble gjennomført.

— Det er begrenset hvor lenge man kan forholde seg til tall som sier noe om studentenes levekår i 2010,

Fakta

Levekårs-undersøkelsen

Levekårsundersøkelsen undersøker blant annet studenters økonomi, forbruksvaner og arbeid ved siden av studiene.

Den har blitt gjennomført i 1998, 2005 og 2010.

Doktorgrad. Silje Bringsrud Fekjær brukte mye tid på å bekymre seg da hun tok doktorgrad, så hun skrev bok for å hjelpe andre. Stipendiat Lars Erik Larsen sier han har kjent på de samme bekymringene, men de har ikke vært lammende.

Helse og utdanning. Klinikkdebatten på psykologi har ført til at andre studentklinikker har sett på egen drift. Det gjelder også studentklinikker for fysioterapi og ortopedi på OsloMet, der man har funnet små avvik.

Cachefeed: v1.1 - Source - c5a82d4d92ff1f12ec0e871c9cf31049