Nybygg. Hvis regjeringen ønsker å vise handlekraft i egen periode er Elgesetergate 10 i Trondheim stedet å starte, skriver studenttingsleder, styreleder i samskipnaden og leder av Velferdstinget om nybygg på NTNU.

Ex.phil. For eksempel påvirker sykepleiere og ingeniører samfunnet i svært stor grad, og med slike roller vil vi jo at de skal ha litt kritisk ballast, skriver Dag Rune Olsen.

Ex.phil. Vi har høye ambisjoner ved OsloMet, men vi har ikke som mål om å bli lik alle andre, skriver prorektor Nina Waaler.

Engasjement. Redningen til NSO er ikke å bruke mer tid og ressurser på å delta i debatter som ikke handler om studentpolitikk.

Foretaksmodell. Professor Hans Petter Graver mener at forslaget om foretaksmodell må skrinlegges en gang for alle, men han har merket seg at de som ønsker en markedstilpasset universitetsmodell ikke ser ut til å gi seg.

Ex.phil. — Jeg lurer på om man mangler store nok ambisjoner på vegne av de man utdanner, skriver filosof og OsloMet-stipendiat Knut Jørgen Vie.

Makt. Vi har begge vært vitne til at makt fører til avmakt i akademia. Her er historier fra virkeligheten og forslag til løsninger, skriver Tony Burner og Bodil Svendsen.

Maktmisbruk. Siden sist jeg skrev om maktmisbruk i akademia, har jeg hørt fra flere som har opplevd dette. Nå må vi stå samlet mot maktmisbruk, skriver professor Anne Birgitta Nilsen.

Lærebok. Stort sett er det dårlig betalt fritidsarbeid å skrive lærebøker. Men noen av oss gjør det likevel, og vi gjør det i alle fall ikke for pengenes skyld, skriver professor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo.

Foreninger. Studentforeninger løser ikke alle de psykiske helseutfordringene til studentene, men de kan i alle fall forebygge ensomhet, skriver tidligere studenttillitsvalgt, William Sæbø.

Doktorgrad. Høgskular som blir universitet trugar ikkje profesjonserfaringa sin plass i høgare utdanning, skriv dekan Geir Anton Johansen ved Høgskulen på Vestlandet.

Trivsel. Studenttillitsvalgt Julie Størholdt Iversen og prorektor Nina Waaler på OsloMet oppfordrer studentene til å svare og det helt ærlig på årets helse- og trivselsundersøkelse for studenter.

Bærekraft. FNs bærekraftsmål krever en enorm dugnadsinnsats. Universitetene må gripe denne muligheten,, skriver to viserektorer og en masterstudent ved UiB.

Mer forskning. Norge trenger en økt innsats for å bygge kunnskap om EU og utviklingen i Europa, skriver 15 ulike forskningsmiljøer, institutter og sentre i dette oppropet.

Studentombud. Håpet med ordningen er at det skal bli lavere terskel for å melde fra om for eksempel seksuell trakassering, skriver Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet i dette innlegget.

NSO. Du vet det går dårlig når studentbevegelsen regner det som et «gjennomslag» å sikre lik rett til gratis utdanning, skriver Varg Lukas Folkman i Venstrealliansen i Bergen.

Makt. Maktmisbruk blant ledere skaper kulturer med aksept for maktmisbruk. Vi trenger ledere som kan stå på egne bein, uten allianser bygget på frykt, skriver professor Anne Birgitta Nilsen.

Debatt om langsiktighet i forskningen:

Forskning. Edvard Moser og Nils Chr. Stenseth får motbør. Trygve Helgaker og Kenneth Ruud tror ikke forslaget om en superlangsiktig fremragende satsing er den beste løsningen.

Forskning. Nils Chr. Stenseth og Edvard I. Moser, mener Forskningsrådets direktør tenker for kortsiktig i sine synspunkter på fremragende satsing. Professorene anbefaler tøffere evalueringer.

Fremragende. John-Arne Røttingen i Forskningsrådet vil beholde tidsavgrenset støtte til fremragende sentre for forskning. Ordningen er under debatt når langtidsplanen for forskning ferdigrevideres.

Foretaksmodell:

Foretak. Det må ikke bli som i helseforetakene at et sjikt av bedriftsøkonomer og markedsorienterte byråkrater sitter med makta, skriver Noralv Veggeland ved Høgskolen i Innlandet.

Helse. Den nye, blågrønne regjeringen sier i regjeringserklæringen at de ønsker å satse på studenters psykiske helse. Gledelig, skriver Kari Jussie Lønning og Børge Sivertsen.

Språkkrav. Rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice mener hans notat om rekruttering, språkkrav og internasjonalisering i noen tilfeller har blitt lest annerledes enn hva som er hans intensjon. I dette innlegget ønsker han å avklare saken.

«Gått ut på dato?» Universiteter og høgskoler er for dårlig forberedt for den neste store utdanningsreformen, skriver Cathrine Tømte og Sveinung Skule ved NIFU.

Nytt år. Av nissefar Torbjørn Røe Isaksen ønsker leder for Studentparlamentet på UiT Norges arktiske universitet, Ida-Elise Asplund, seg flere studieplasser innen sykepleie og fiskeri.

Ytringsrom. Viktige stemmer mangler i det offentlig rom. Det er et demokratisk problem, skriver Lars Rune Halvorsen og Jon Arne Løkke ved Høgskolen i Østfold.

Kontorlandskap. Før departementet beordrer universitets- og høgskole Norge til ta i bruk utdaterte kontorløsninger – gjennomfør et prøveprosjekt, skriver Tom Skauge (HVL).

Likestilling. Det holder det ikke å late som Norge anno 2017 er et utopisk samfunn hvor alle har like kort utdelt på hånden fra starten av – man trenger politikk for likestilling, skriver Venstrealliansens Peder Østring.

Språk. Rektoratet ved HiOA må oppmode sine tilsette og framtidige forskarar om å publisere og skrive på norsk, enten det er fagartiklar eller fagbøker, skriv Karl Peder Mork, leiar i Studentmållaget i Oslo.

Digitalisering. Den tradisjonelle eksamensformen må legges vekk; den måler hvor dyktig en student er til å huske å gjengi fakta eller prosedyrer, en ferdighet som ikke lenger etterspørres noe sted i samfunnet, skriver to professor emiriti ved NTNU.

Akademia. «Den neste store reformen i UH-sektoren blir livslang læring», sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på mandag. Det er på høy tid, skriver NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

Navnevalg. Et helt sentralt poeng i rektors argumentasjon for OsloMet-forslaget var knyttet til merkevarer og tilpasning til trender. Om dét har professor Ragnar Audunson tre ting å si.

#metoo. Seksuell trakassering er et problem for arbeidsmiljøet. Men hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med det, spør Mona Bråten og Beate Sletvold Østad, som har forsket på trakasseringen.

Nybygg. Kunnskapsdepartementet og Statsbygg har ikke forstått at det ikke primært dreier seg om å bygge noen bygninger, skriver Torstein Dahle om planlagte kontorlandskap i nybygg ved Høgskulen på Vestlandet

NTNU. Over natten har NTNU blitt Norges største universitet spredt på sju forskjellige steder. Det opprinnelige argumentet om uoverstigelig avstand mellom Dragvoll og Gløshaugen, om akademisk samling, har forduftet som dugg for solen, skriver to professor emeriti.

Elite. Skal Universitets- og høgskolerådet (UHR) fungere som en politisk aktør for hele sektoren, må den også evne å ta høyde for de åpenbare forskjellene innad i UHR, skriver en tidligere og en nåværende studentleder, som ikke er enige med NSO-lederen.

Fusjoner. Strukturreformen er viktig og nødvendig. Men når debatten omkring den har vært så dempet og protestene så få, mistenker jeg at grunnen er at mange ikke helt har forstått hva den faktisk vil føre til, skriver professor Einar Lie.

Rettssak. Jeg følger saken til Jens Petter Berg med forskrekkelse og opplever behandlingen av ham som svært urettferdig og sterkt foruroligende, skriver førstelektor Kirsten Ribu ved HiOA.

Lærernorm. Professor Karl Øyvind Jordell trekker sammenligninger mellom ekstremværet Ylva og den nye lærernormen som kom i bdusjettforliket denne uka.

Uenighet. Til tross for kritikk: Rektoratet ved Universitetet i Oslo mener det er helt nødvendig med en bredere diskusjon om hvilke saker Universitets- og høgskolerådet (UHR) kan fronte på vegne av en samlet sektor.

Snubler. Kan kunst og vitenskap gå hånd i hånd i fremtidens forsknings-Norge? Ja, mener vi, men ikke hvis departementet får det som de ønsker.

Stipendiater. Rektor for Kunsthøgskolen i Oslo påpeker at regjeringen i forslag til statsbudsjett ikke hadde funnet rom for en eneste stipendiatstilling til kunstnerisk utviklingsarbeid.

Kampanje. Advokat Kjell M. Brygfjeld er professor Nils Rune Langelands advokat. Han mener det ikke er noen fornuftig proporsjon mellom Langelands handlinger og kampanjen som kjøres mot ham i Khrono.

Bergen-rektor Dag Rune Olsen slutter seg til forskekritikken av Statistisk sentralbyrå, men vektlegger også at den vanskelige tilgangen til data som forskerne opplever også rammer studenter.

Ny plakat. Sosiale medier, nettpublisering og et hardere debattklima gjør at det er på tide med en etikkplakat for akademia og norske tidsskrifter, skriver idéhistoriker Dag Herbjørnsrud.

Karakterer. NOKUT-direktør Terje Mørland oppfordrer landets universiteter og høgskoler til å rydde i eget reir og luke ut verstingene som er for snille med karakterene til egne studenter.

Arkiv

Vi er på vårt beste når vår forskning og våre skriverier faktisk er undervisningsbasert, mener Tore Linnè Eriksen, innleder på 30-årsjubileet til utviklingsstudier ved HiOA.

Cachefeed: v1.1 - Source - 8e136b3003099bb8fa1c5e4fe462c190