Notert: Ba Nybø forklare økning i visumavgift for studenter

Publisert - Sist oppdatert
Nina Sandberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: David Engmo

Nina Sandberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: David Engmo

Visum. Internasjonale studenter i Norge har opplevd en økning i visumavgiften på over 60 prosent. Høyere utdanningsministeren henviser videre til justisministeren.

I spørretimen på Stortinget stilte Arbeiderpartiets Nina Sandberg spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Khrono har tidligere skrevet om at visumavgiften for utenlandske studenter som vil til Norge har økt med 65 prosent fra 1. januar i år. Sandberg spurte om det var forenlig med regjeringens satsing på internasjonalisering i høyere utdanning:

«De to siste årene har antallet studenter utenfor EØS-området, især fra utviklingsland, gått betydelig ned, sannsynligvis som følge av endrede strategier fra regjeringen, blant annet fjerning av kvoteordningen.

Hvilken effekt mener statsråden at den vedtatte økning i avgiften for studentvisum vil ha for internasjonaliseringen av høyere utdanning?»

Viser til mobilitetsprogram

Statsråd Nybø svarer med å peke på flere ordninger hun mener stimulerer til utveksling, som for eksempel NORPART, som støtter utdanningssamarbeid og utveksling mellom Norge og utviklingsland.

Hun peker også på at det er gode insentiver for utveksling i finansieringssystemet.

— Det er altså viktig å ha med seg at internasjonalisering og insentiver for studentmobilitet handler om langt mer enn bare visum og gebyrer knyttet til det. Jeg mener det blir feil å omtale gebyr for studentvisum som snikinnføring av skolepenger, som noen har gjort. Det er betaling for visum, og dette er justis- og beredskapsministerens ansvarsområde. Spørsmålet om prisnivået på visum må følgelig rettes til justis- og beredskapsministeren, sier Nybø.

— Gjelder alle

Politisk rådgiver i justis- og beredskapsdepartementet, Espen Teigen, sa til Khrono tidligere i år at økningen i visumavgift ikke bare gjelder studenter.

— Slik er det både for studenter og for alle andre. Gebyret for utdanningssaker gikk derfor opp fra 3200 kr til 5300 kroner 1. januar 2018. Dette ble vedtatt av Stortinget i den vanlige behandlingen av statsbudsjettet, sa Teigen.

Statsråd Iselin Nybø viste videre til at det kommer en stortingsmelding om internasjonalisering.

Doktorgrad. Silje Bringsrud Fekjær brukte mye tid på å bekymre seg da hun tok doktorgrad, så hun skrev bok for å hjelpe andre. Stipendiat Lars Erik Larsen sier han har kjent på de samme bekymringene, men de har ikke vært lammende.

Helse og utdanning. Klinikkdebatten på psykologi har ført til at andre studentklinikker har sett på egen drift. Det gjelder også studentklinikker for fysioterapi og ortopedi på OsloMet, der man har funnet små avvik.

Cachefeed: v1.1 - Source - a0b49160c1013020bdef3865f5dd22b6