Nå kan du søke Samordna opptak

Publisert
Fra markering av den internasjonale studentdagen på det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Arkivfoto.

Fra markering av den internasjonale studentdagen på det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Arkivfoto.

Notert. Nå kan du søke studier for høsten 2018 gjennom Samordna opptak, og se hele studiekatalogen.

Tirsdag 6. februar åpner Samordna opptak, og alle som vil begynne på høyere utdanningsstudier i 2018 kan søke innen 15. april (noen studier har frist 1.mars).

Samtidig offentliggjøres studieoversikten for 2018, som viser alle tilgjengelige studier i år. Der ligger det 1.251 heltidsstudier og 58 deltidsstudier, til sammen 1.309 studier ved norske universiteter og høgskoler, og de aller fleste har studiestart om høsten. Bare 11 har studiestart på våren.

I 2017 fikk drøyt 94.000 tilbud om studieplass, en økning på 4,4 prosent fra året før.

Det er CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier som administrerer Samordna opptak.

Doktorgrad. Silje Bringsrud Fekjær brukte mye tid på å bekymre seg da hun tok doktorgrad, så hun skrev bok for å hjelpe andre. Stipendiat Lars Erik Larsen sier han har kjent på de samme bekymringene, men de har ikke vært lammende.

Helse og utdanning. Klinikkdebatten på psykologi har ført til at andre studentklinikker har sett på egen drift. Det gjelder også studentklinikker for fysioterapi og ortopedi på OsloMet, der man har funnet små avvik.

Cachefeed: v1.1 - Source - ff2e05ee8057e042222419d6e55564f6