Oppdal kommune - arkivplan (administrativ håndbok)

kommunevåpen-fargelogo

 
 
   

Dette er arkivplanen for Oppdal kommune. Arkivplanen fungerer som en administrativ håndbok for kommunen, og er et verktøy til bruk for alle som driver med saksbehandling og arkivering.

Rådmannen/Arkivleder

Godkjent av rådmannen, 21.01.2014

Cachefeed: v1.1 - Source - 5f10045b7ee2b72dc92327fff9dfd322