annonse

Endeløs båndlegging er et hån mot grunneiere

Raumnes mener: Det er uakseptabelt at det skal gå nesten 30 år før enedommene langs E16 blir innløst.

Nærmere 30 års båndlegging av eiendom er uakseptabelt. Nå må det en løsning på plass for grunneiere langs den planlagte E16-korridoren.

Å tro at det blir bygging av ny E16 gjennom den vedtatte korridoren innen rimelig tid, er nærest som å tro på julenissen. Vi støtter varaordfører Vivian Wahls hjertesukk om at nå må det tas hensyn til de som har fått eiendommene sine båndlagt.

Som Raumnes skrev på lørdag har det allerede gått 15 år siden eiendommene langs den mulige E16-korridoren ble båndlagt. Når et areal eller en eiendom er båndlagt er det midlertidig forbudt å gjøre noe med eiendommen. I praksis er det da umulig å selge, bygge ut eller på annen måte utvikle eiendommen. Det er en logikk i dette, at eiere av en eiendom ikke gjør kostbare endringer rett før staten skal innløse eiendommen, og på den måten påføre fellesskapet store ekstrakostnader.

Men nå har det gått 15 år! Det eneste som er skjedd i løpet av denne perioden, er at utbyggingen av vegen er tatt ut av Nasjonal Transportplan. Dermed er det minst 12 år før eiere av eiendommer langs E16-korridoren får eiendommen sin innløst. Å sitte med en båndlagt eiendom i 27 år er helt meningsløst, og eiere av eiendommene blir her nærmest rettsløse.

Det er lite som tyder på at det er politisk vilje hos Samferdselsministeren til å gjennomføre planene som ligger der i dag i inneværende NTP-planperiode. Her mener vi lokale politikere må kreve at enten så blir vegen bygget, eller så må Nes-politikerne oppheve båndleggingen nå. E16-utbyggingen gjennom Nes er for lengst en parodi, men det er for ille at eiere av eiendom langs vegkorridoren må sitte på gjerdet i nesten 30 år. Det er rett og slett en hån mot den private eiendomsretten og misbruk muligheten til å båndlegge eiendom.

Cachefeed: v1.1 - Source - 9104255bb486f3b2856734ad4e2cdf74