annonse

Reagerer på brevet foreldrene fikk fra advokaten til taxieieren

Reagerer
Reagerer: John Anders Kløfta har klaget på skoleskyssen til sin stedatter siden 2015. Nå har han fått et brev fra høyesterettsadvokat Per Danielsen, som representerer taxieier Lise Niska, der han blir bedt om å dokumentere at han har klaget på skoleskyssen. (Foto: Thomas Frigård)
Liker dårlig
Liker dårlig: Fylkesordfører Anette Solli (H) mener det er lite heldig at drosjeeieren som har utført et oppdrag for fylkeskommunen bruker en høyesterettsadvokat mot foreldre som har klaget på skoletransporten. (Presse (Foto: Kristin Svorte)
Uhørt
Uhørt: Stortingspolitiker Sverre Myrli (Ap) synes brevet fra advokat Danielsen er uhørt. (Foto: Jan Erik Hæhre)
Refser Raumnes
Refser Raumnes: Høyesterettsadvokat Per Danielsen representerer taxieier Lise Niska. Han mener at Raumnes villeder intetanede politikere. (Foto: Berit Roald, NTB/Scanpix)
SKOLESKYSS-SAKEN

Fylkesordfører Anette Solli (H) liker ikke at taxieieren har sendt en høyesterettsadvokat på foreldre som har klaget på skoleskyssen. Stortingspolitiker Sverre Myrli (Ap) betegner det som uhørt.

Thomas Frigård

– Å sende en advokat på foreldre som klager på skoleskyssen er en underlig framgangsmåte, og jeg synes ikke noe om det taxieieren gjør. Men vi kan ikke nekte noen å sende et slikt brev. Jeg kommer imidlertid til å be Ruter om å sørge for at foreldrene blir fulgt opp, de har ikke gjort noe galt, sier fylkesordfører Anette Solli (H).

Stille til veggs

Siden 2015 klaget John Anders Kløfta på at skoleskyssen benyttet seg av en unødvendig lang skoleveg for å kjøre stedatteren til skolen. Etter at saken ble omtalt i Raumnes valgte Konsentra å snu. Dette førte til at taxieieren som hadde utført skoletransporten av eleven engasjerte høyesterettsadvokat Per Danielsen til å sende et brev til foreldrene. I brevet bes Kløfta dokumentere at han har klaget på skoleskyssen, alternativt forklare hvorfor han har gitt gal informasjon til Raumnes.

– Foreldrene har full rett til å klage, og de har også fått medhold i sin klage. Både foreldrene og Konsentra er fornøyde med utfallet av saken. Brevet fra advokaten kan virke som om drosjeeieren forsøker å stille foreldrene til veggs for at de har klaget på en offentlig tjeneste. Dette synes jeg er svært uheldig, sier Solli.

Ruter må følge opp

Det er fylket som står for skoleskyssen gjennom sine selskap Ruter og Konsentra. Drosjeeieren har således utført et oppdrag for fylket, men fylkesordføreren viser til at fylket ikke kan nekte drosjeeieren å sende et slik brev, men hun vil ta kontakt med Ruter angående denne saken.

– Jeg kommer til å ta kontakt med Ruter for å si at vi synes det er vanskelig at familien som helt rettmessig har klaget på en offentlig tjeneste må stå i det de opplever som en kamp mot advokaten helt alene. Jeg vil be om at Ruter følger opp familien på en bedre måte enn det vi har sett, sier Solli.

– Ruter nekter å kommentere saken?

– Det er litt underlig. Det er jo deres avgjørelse som er årsaken til brevet foreldrene har fått fra advokaten. Foreldrene er deres brukere, og Ruter må ivareta brukerne på vegne av fylkeskommunen, sier Solli.

Roser foreldrene og avisa

Fylkesordføreren ønsker ikke å ha et samfunn der noen blir skremt fra å ytre seg, klage på tjenester, eller der noen legger bånd på den journalistiske friheten. Hun mener at foreldrene fortjener ros for at de har våget å kjempe for sin stedatter, og at avisen har gjort en god jobb.

Uhørt
Uhørt: Stortingspolitiker Sverre Myrli (Ap) synes brevet fra advokat Danielsen er uhørt. Foto: Jan Erik Hæhre

– Foreldrene er velkommen til å klage når de ikke er fornøyd med de tjenestene vi leverer, og i denne saken har journalisten og avisa også gjort en god jobb. Her har journalistikken bidratt til å snu en sak som fortjente en bedre løsning, og resultatet er at eleven har fått en bedre hverdag, sier Solli.

Aldri opplevd lignende

Stortingspolitiker Sverre Myrli (Ap) har fulgt saken i Raumnes, og han har også besøkt John Anders Kløfta for å bli informert om saken. Han mener saken er graverende.

– I mine 25 år i styre og stell har jeg aldri opplevd noe lignende. Dette bør få etterspill, for slik vil vi ikke ha det, sier Myrli til Raumnes.

– Ikke plage innbyggere

Han viser til at Kløfta har hatt all rett til å klage på en offentlig tjeneste.

– Dersom virksomheter som utfører en tjeneste mot betaling fra det offentlige lurer på noe, får de henvende seg tjenesteveg til den offentlige bestilleren, og ikke plage innbyggere med brev fra advokater, sier Myrli.

– Ufint og uhørt

Han viser til at Kløfta har klaget på en rettighetsbasert tjeneste fra fylkeskommunen, og for brukerne spiller det ingen rolle hvem fylkeskommunen kjøper den offentlige tjenesten fra. Kløfta har helt korrekt forholdt seg til Konsentra og fylket i denne saken mener Ap-politikeren.

– At advokat Per Danielsen gjør en sak av dette, sikkert mot en klekkelig betaling, er ufint og uhørt, sier Myrli.

Vurderer søksmål

Høyesterettsadvokat Per Danielsen representerer taxieier Lise Niska, og han mener at uttalelsene fra fylkesordfører Anette Solli (H) og stortingspolitiker Sverre Myrli (Ap) er basert på at de har blitt feilinformert av Raumnes.

– Jeg representerer drosjesjåføren som uskyldig og intetanende er blitt identifisert av Raumnes som en som har skyld i det som er blitt kritisert, uten at det er riktig. Dermed er Raumnes egen opptreden i saken kommet i søkelyset, og vi utreder nå grunnlaget for både klage til Pressens Faglige Utvalg og søksmål mot avisen, sier Danielsen.

– Intetanende politikere

Raumnes har bedt Danielsen kommentere uttalelsene fra fylkesordfører Anette Solli og stortingspolitiker Sverre Myrli, men høyestrettsadvokaten mener at politikerne blir feilinformert av journalisten.

– For å forsvare seg selv, retter Raumnes søkelyset mot et uskyldig brev til Kløfta og ber politikere uttale seg om noe helt annet enn det saken gjelder. Jeg har skrevet brev til Kløfta for å høre hans syn på saken, som et ledd i faktainnsamling. Det er det hele hva Kløfta angår hittil. Raumnes bør slutte med å forsøke å få søkelyset bort fra seg selv ved hjelp av intetanende politikere som blir villedet, skriver Danielsen til Raumnes.

Dreier seg om Raumnes

Han viser videre til at han ikke har noen problemer med det politikerne uttaler i saken, men han avviser at brevet han har sendt dreier seg om plaging eller lignende.

– Saken dreier seg om Raumnes, heller ikke om Kløfta, som bare er bedt om å redegjøre for det han vet om selve saken. Drosjesjåføren har aldri hørt noe negativt om kjøreoppdraget og rutevalget fra Kløfta, som alltid har vært positiv, før det hele lages til noe ugjenkjennelig i Raumnes sett med sjåførens øyne, skriver Danielsen.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

Cachefeed: v1.1 - Source - b331bc4c90d82d6fc3c96d9dd1c5f1c8