Arkivplan Sande kommune

Sande torg - foto Svein Ivar Pedersen

Arkivplanens formål er kvalitetssikring av arkivfunksjonen i kommunen. Arkivplanen gir videre en framstilling av de overordnede retningslinjene som gjelder for arkivordningen , reglement og instrukser for journalføring og arkivhåndtering, og en oversikt over arkivdeler og arkivserier i de kommunale arkivene. Bestemmelsene i arkivforskriften er lagt til grunn for denne arkivplanen.

Cachefeed: v1.1 - Source - 723479a859e3485f8565b3dcc3384393