Reportasje

Testa teknikkar for sjølvforsvar

Lokalet er godt opplyst og fylt av latter. Men brått kan teknikkane jentene øver på bli naudsynte i heilt andre omgjevnader.

Cachefeed: v1.1 - Source - 32f8f957ea65076ca362cfad405dd343