Representanter og komiteer

Presidentskapet

Presidentskapet består av Stortingets president og fem visepresidenter. Stortingspresidenten innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen.