Kva skjer?

  • Ikkje møte i plenum
  • Storting kl. 10.00 -Det vil bli foreslått votering etter sak 1, og deretter samlet votering over resten av sakene ved møtets slutt.
    -Møtet fortsetter utover kl. 16.00
    -EFTA/EØS. London
  • Storting kl. 10.00 -EFTA/EØS. London
  • Storting kl. 10.00 -Møtet fortsetter utover kl. 16.00 1 høyring
  • Ikkje møte i plenum -IPU. Geneve
Stortingspresident Olemic Thommessen under fremføringen av redegjørelsen om byggeprosjektet 6. mars. Foto: Stortinget.

Redegjørelse om byggeprosjektet

Les Olemic Thommessens redegjørelse om Stortingets byggeprosjekt 6. mars. Redegjørelsen oversendes finanskomiteen for behandling der.

Foto: Stortinget.

Uke 12 på Stortinget

På programmet i uke 12 står blant annet mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug, Hyperloop til transport av fisk og personer og rapporten fra Stortingets granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star.

Undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

Besøk og tilgang

Resepsjonen på Løvebakken er open alle kvardagar kl. 7–22. Publikum har høve til å fylgja debattane i Stortinget frå publikumsgalleriet.

Byggeprosjektet. Foto: Stortinget.

Stortingets byggeprosjekt

Stortingets byggeprosjekt på Wessels plass består av tre deler: Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og bygging av innkjøringstunnel.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Forsiden til brosjyren Stortingsåret 2016−2017Stortingsåret 2016−2017

Stortingsåret 2016−2017

Etter hver stortingssesjon kommer det ut en årsrapport som dekker den parlamentariske virksomheten og eksternt rettede aktiviteter i administrasjonen.

Stortingets riksvåpen med navnetrekk.

Designhåndbok

Her finner du designhåndboken for Stortingets visuelle identitet.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.