Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversikt over reiser
Dag Aktivitet Komité
man 12.03 Oslo
Deltakere: 15
Helse- og omsorgskomiteen
man 12.03 Sleipnerplattformen
Deltakere: 17
Energi- og miljøkomiteen
man 12.03-
tir 13.03
Hedmark
Deltakere: 12
Familie- og kulturkomiteen
man 12.03-
ons 14.03
Lofoten
Deltakere: 15
Næringskomiteen
man 12.03-
ons 14.03
Paris
Deltakere: 15
Utdannings- og forskningskomiteen