Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  I statsbudsjettet og i regjeringserklæringen er det vedtatt at regjeringen skal involvere og samarbeide med lokalmiljøet og naboer når de ferdigstiller beredskapssenteret på Taraldrud. Naboene har organisert seg i organisasjonen Stopp Støyen. Når og hvordan vil statsråden følge opp vedtakene om at disse skal involveres?
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Syriske kvinner blir tvunget til sex av menn som deler ut nødhjelp på vegne av FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner. Disse rystende historiene framkommer i en fersk rapport fra FNs befolkningsfond, UNFPA. Ifølge BBC velger enkelte hjelpeorganisasjoner å lukke øynene for overgrepene. Norge er en betydelig humanitær aktør og giver, ikke minst til ofrene for krigen i Syria. Hva vil utenriksministeren gjøre for å få stanset disse uhyrlige overgrepene?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Kommunene er opptatt av å sikre en så god overgang som mulig fra barnehage til skole/SFO, og mange kommuner har derfor utarbeidet egne standarder for å sikre et mest mulig likeverdig tilbud. Nå viser det seg at kommunene ikke kan kreve at private barnehager og skoler benytter kommunens standarder. Er statsråden enig i at dette framstår noe paradoksalt, og hva vil statsråden i så fall foreta seg for å sikre at kommunene kan stille de samme kravene til de private som til de kommunale barnehagene og skolene på dette området?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til statsministeren

  Sett i lys av Metoo-kampanjen, hvordan vil statsministeren vurdere sin egen ledergjerning som regjeringssjef og partileder i Høyre?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Markedet for reinholdstjenester i private hjem er preget av svart arbeid og dårlige arbeidsvilkår.
  Er statsråden komfortabel med dette, og dersom ikke, hva konkret planlegger hun å foreta seg for å avhjelpe situasjonen?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle