Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til finansministeren

  Er det et ufravikelig krav i ESA-regelverket, som hindrer at kommunene nå kan kreve momskompensasjon for kommunale bad, eller finnes det handlingsrom som regjeringen ikke har benyttet seg av, i så fall hvilket?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Er statsråden bekymret over signalene fra private barnehager om at de ikke ser seg i stand til å ta imot lærlinger høsten 2018 pga. innføring av bemanningsnormen, og hva vil statsråden gjøre med dette og hvordan fagarbeidernes plass i private skoler og barnehager skal sikres på sikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Politiet hentet nylig ut en afghansk familie med makt fra kirkeasyl i frimenigheten Nytt Liv på Fitjar. Politiet mente forsamlingshuset Betania ikke var et kirkebygg, mens biskop Nordhaug har uttalt at dette utvilsomt er et kirkerom.
  Mener statsråden at politiets handlemåte og vurderinger i denne saken er i tråd med regjeringens retningslinjer og vil regjeringen ta ansvar for å klargjøre hva som skal regnes som et kirkebygg i slike saker?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til helseministeren

  Hva vil helseministeren gjøre for å sørge for at pasienter på Sørlandet får like god behandling ved hjerneinfarkt som andre steder i landet
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til finansministeren

  Kvinesdal kommune er varslet av Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS om at de ikke vil attestere krav om momskompensasjon for 6. termin 2017 til svømmehall, uten å ta forbehold knyttet til at dette anses som i konkurranse med private aktører. Med en slik praksis kan manglende momskompensasjon bety stengte kommunale bade- og svømmeanlegg over hele landet. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at bade- og svømmeanlegg fortsatt vil være tilgjengelige og rimelige for alle, og ikke bare for dem med god økonomi?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle