Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 19 av 19)
 • Interpellasjon fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2017-2018)

  Datert: 07.03.2018

  Til behandling

  Vardehus len ble opprettet i 1576 og Vardehus amt i 1660. Finnmark fylke fikk navnet sitt i 1919. Finnmark er på 48631 km2, som er på størrelse med Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Avstanden fra Pasvik til Sørvær er 730 km langs vei. Det tar over 11 timer raskeste vei gjennom Norge. Vår historie og bakgrunn har vært fortiet og nedvurdert. Skal også vår vilje og våre framtidsønsker trykkes ned? Fylkestinget i Finnmark vedtok 2. juli 2015 at Finnmark skulle være eget fylke, fordi dette gir større politisk makt til å utvikle fylket i tråd med befolkningens ønsker. Fylkestinget skal 14. og 15. mars behandle sammenslåingssavtalen med Troms samt avgjøre om det skal holdes folkeavstemning. Vil statsråden trosse det folkelige opprøret mot tvangssammenslåing av Finnmark og Troms?
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2017-2018)

  Datert: 01.03.2018

  Til behandling

  Et av formålene med akvakulturloven er verdiskaping langs kysten. Det er et politisk mål å øke bearbeidingsgraden for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og øke den innenlandske verdiskapingen. Det planlegges nå å igangsette slakteribåter som etter slakting skal direktelevere til kontinentet. Dette vil kunne medføre at investeringer i arbeidsplasser knyttet til slakterivirksomhet og innenlandsk bearbeiding, settes under press. Dersom vi kommer i den situasjon at disse båtene skal opereres med utenlandsk mannskap, levere direkte på kontinentet og på sikt muligens ha utenlandsk eierskap, er det lite motivasjon for kommuner til å stille sjøareal til disposisjon når det gir så få arbeidsplasser. Det er planlagt 1-2 slaktefartøy. Bør ikke konsekvensene evalueres før det eventuelt gis nye tillatelser, slik at vi sikrer større verdiskaping og norske arbeidsplasser?
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2017-2018)

  Datert: 23.02.2018

  Til behandling

  Om politiets arbeid mot kriminelle gjenger og bakmennene til disse, og bruk av metoder som kommunikasjonsovervåking og dataavlesning i den sammenhengen
 • Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2017-2018)

  Datert: 13.02.2018

  Besvart: 08.03.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Om tiltak for å styrke skatteadministrasjonen i Norges samarbeidsland og bekjempe ulovlig kapitalflukt og korrupsjon, da programmet "skatt for utvikling" ble mer enn halvert fra 2016 til 2017
 • Interpellasjon fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2017-2018)

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 01.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om initiativ for å bidra til eit organisert arbeidsliv, då organisasjonsgraden fall til under 50 prosent ved utgangen av 2016
 • Interpellasjon fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2017-2018)

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 13.02.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å følge opp vedtakene tilknyttet opptrappingsplanen mot vold og overgrep mv., og sikre at ansatte i skole og barnehage har kompetanse til å forebygge og avdekke flere saker om vold og overgrep mot barn
 • Interpellasjon fra Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2017-2018)

  Datert: 31.01.2018

  Besvart: 13.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Om å følge opp vedtakene tilknyttet opptrappingsplanen mot vold og overgrep mv., og sikre at vi klarer å forebygge, avdekke og etterforske langt flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn
 • Interpellasjon fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 13 (2017-2018)

  Datert: 31.01.2018

  Besvart: 13.02.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om oppfølging av vedtakene tilknyttet opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn
 • Interpellasjon fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2017-2018)

  Datert: 30.01.2018

  Besvart: 13.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om oppfølging av Stortingets vedtak ved behandlingen av opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn
 • Interpellasjon fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2017-2018)

  Datert: 24.01.2018

  Besvart: 15.02.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om hva slags eldrepolitikk vi får framover, bl.a. med henvisning til at Norge nå får sin første eldreminister
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2017-2018)

  Datert: 16.01.2018

  Besvart: 08.02.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om håndtering av kryptovaluta som f.eks. bitcoin politisk, da virtuell valuta er blitt omtalt som en av de største truslene mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet
 • Interpellasjon fra Svein Roald Hansen (A) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2017-2018)

  Datert: 09.01.2018

  Besvart: 08.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om oppfølging i Norges handelspolitikk av en deklarasjon om kvinner og handel fra WTO-møtet i desember 2017
 • Interpellasjon fra Mudassar Kapur (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2017-2018)

  Datert: 20.12.2017

  Besvart: 08.02.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om utfordringen knyttet til at multinasjonale selskaper tilpasser seg bort fra skatt, slik at de ikke skatter i land hvor de har virksomhet
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2017-2018)

  Datert: 15.12.2017

  Besvart på vegne av: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 30.01.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om å sikre fullverdig helsehjelp for personar med psykiske lidingar og å rette opp forskjellsbehandling etter diagnose
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2017-2018)

  Datert: 15.12.2017

  Besvart på vegne av: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 30.01.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om oppfølging av en rapport om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) under graviditet, som anbefaler nedtrapping/avslutning av behandling og åpner for å pålegge kvinner i LAR å bruke prevensjon
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2017-2018)

  Datert: 23.11.2017

  Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren

  Spørsmålet er trukket tilbake

  NRK kunne den 17. november 2017 fortelje om 300 helsearbeidarar som går ut mot regjeringa og krev store endringar i måten ein behandlar sjuke asylsøkjarar som skal sendast ut av landet, på. Tidlegare i år har helsetilbodet ved Trandum fått sterk kritikk frå Sivilombodsmannen, som blant anna tok opp at helsetilbodet er underdimensjonert, sikkerheitsavdelinga blir nytta av helsemessige årsaker, og at suicidale personar vert sett i isolasjon på internatets sikkerheitsavdeling. I oppropet frå helsearbeidarane vert det også kritisert at helsearbeidarar deltek i avgjerder om bruk av isolasjonscelle. Dei krev at offentlege og uavhengige legar og sjukepleiarar tek over ansvaret for all pasientbehandling på Trandum, og at bruk av isolasjon for suicidale og sjølvskadande pasientar vert stoppa. Kva meiner regjeringa om denne kritikken, og kva gjer regjeringa for å sikre asylsøkjarar ved Trandum og asylmottak i Norge forsvarleg helsehjelp?
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2017-2018)

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 05.12.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om å ta initiativ til et samarbeid mellom nordiske havnebyer i utviklingen av mer miljøvennlig skipsfart
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 2 (2017-2018)

  Datert: 06.11.2017

  Besvart: 28.11.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Om tiltak for å ta mer grunnleggende grep mot sosial kontroll og æresvold i Norge
 • Interpellasjon fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2017-2018)

  Datert: 09.10.2017

  Besvart: 16.11.2017 av utenriksminister Børge Brende

  Om overgrep mot den religiøse minoriteten rohingyaer i Myanmar, og hvordan utenriksministeren vil øke presset på Aung San Suu Kyi og Myanmars militære myndigheter