StortingetVerified account

@Stortinget

Stortinget på Twitter vedlikeholdes av Stortingets kommunikasjonsavdeling.

Norway
Joined April 2008

Tweets

You blocked @Stortinget

Are you sure you want to view these Tweets? Viewing Tweets won't unblock @Stortinget

 1. Mar 16

  Mistillit, Hyperloop og brannen på Scandinavian Star er blant sakene på dagsordenen i uke 12:

  Undo
 2. Mar 16

  Det holdes tre høringer i dag, om bygningmateriale i regjeringskvartalet, helseskadelig nærmiljø i byområder og startlån til unge:

  Undo
 3. Mar 16

  Det blir stortingsmøte i dag kl. 9 med et par representantforslag på dagsordenen:

  Undo
 4. Mar 15

  Hvis man ønsker å se starten på dagens stortingsmøte kan man bruke betaversjonen av Stortingets nett-TV:

  Undo
 5. Mar 15

  Tone Wilhelmsen Trøen er valgt til ny stortingspresident.

  Undo
 6. Mar 15

  Stortinget skal i dag stemme over et «daddelvedtak» («kritikkvedtak»): Den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit. Kalles også «kritikkvedtak.» Les forslaget til vedtak (løst forslag 5):

  Undo
 7. Mar 15

  Stortingsmøtet kl. 10 starter med en minnetale over Kjell Opseth før Stortinget velger ny president. Deretter behandles endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser):

  Undo
 8. Mar 9

  Finanskomiteen besøkte Brussel og London 7.–9. mars. I Brussel drøftet komiteen EUs finansreguleringer, EUs finanstilsyn og kampen mot skatteunndragelser og aggressiv skatteplanlegging med medlemmer av Europaparlamentet. I London var særlig forhandlingene rundt Brexit tematikk.

  Undo
 9. Mar 9

  Valg av ny stortingspresident er blant sakene på programmet i Stortinget i uke 11:

  Undo
 10. Mar 8

  Stortingspresidenten har meldt at han trekker seg og vil legge til rette for at ny president kan velges.

  Undo
 11. Mar 7

  Stortingsmøte i dag kl. 10. På dagsordenen står våpen, grensekontroll, spredning av bilder uten samtykke samt kamp mot korrupsjon og kapitalflukt

  Undo
 12. Mar 7
  Undo
 13. Mar 7
  Undo
 14. Mar 6

  Les stortingspresident Olemic Thommessens redegjørelse om Stortingets byggeprosjekt:

  Undo
 15. Mar 6
  Undo
 16. Mar 2
  Undo
 17. Mar 2

  Rettsvern for barn mot vold og overgrep, forbud mot barneekteskap i Norge og våpenloven er blant sakene Stortinget behandler i uke 10:

  Undo
 18. Mar 1

  En debatt om utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse, holdt 27. februar, er blant sakene i stortingsmøtet som begynner kl. 10:

  Undo
 19. Feb 28
  Undo
 20. Feb 28
  Undo

Loading seems to be taking a while.

Twitter may be over capacity or experiencing a momentary hiccup. Try again or visit Twitter Status for more information.

  You may also like

  ·