mikroplast kunstgress

Gummigranulater på avveie i Kristiansand Foto: Soleincitta/Wikimedia Commons

Kunstgressbaner står for 15% av de 10 000 tonnene med mikroplast som slippes ut i Norge hvert år. Nå skal Mandal kommune og Norges Fotballforbund gjennomføre et pilotprosjekt for å minske disse utslippene. Fylkesutvalget bevilget i dag opptil 1,27 millioner kroner til prosjektet.

Gummigranulater, som kommer fra oppmalte bildekk, brukes som fyllmateriale på de fleste av de rundt 1500 kunstgressbanene i landet. Gjennom regn og snø fraktes større mengder gummigranulater ut i naturen og havet, og dette utgjør i dag den tredje største kilden til mikroplastutslipp i Norge. Fyllmaterialet som brukes på kunstgressbanene må være i god stand til å tåle kulde, og det finnes derfor i dag få alternativer som fullverdig kan erstatte gummigranulatene. 

På grunn av miljøproblemet dette utgjør har Mandal kommune innført forbud mot gummigranulater på nye kunstgressbaner. I tillegg skal de sammen med Norges Fotballforbund sette i gang et pilotprosjekt som skal se på hvordan spredning av granulatene kan forhindres i størst mulig grad. Slike tiltak kan være bedre drenering, metoder for å "lukke" banen, og nye måter å fjerne snø fra banen.

Målet er å skaffe mest mulig erfaringer og data, slik at andre kommuner, klubber og miljøorganisasjoner skal kunne besøke Idrettsparken og lære av erfaringene.

Fylkesutvalget besluttet i dag å bidra med 50% av pilotprosjektes kostnader, opptil 1,27 millioner kroner.
Dette ble vedtatt med åtte (Ap, H, Sp, V, SV) mot 3 stemmer (KrF, Frp). 

Arbeiderpartiet kom med tilleggsforslag om å inntil videre ikke gi støtte til nye anlegg med gummigranulat før erfaringresultater foreligger. Forslaget ble nedstemt syv (H, KrF, FrP, Sp, SV) mot fire (Ap, V) stemmer.

Seminar om kunstgressbaner

5. mars ble det arrangert fagseminar om gummigranulater og kunstgressbaner. Initiativtakerne var Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune, og ble holdt i etterkant av at et felles brev ble sendte til Kulturministeren fra adminsitrasjonene i alle landets fylkeskommuner. I brevet oppfordrer de til en forskrift med klare retningslinjer for tiltak som kan hindre spredning av mikroplast fra kunstgressbaner. Det finnes i dag ingen krav om utforming når kunsgressanlegg bygges for spillemidler.

Fylkesordfører Terje Damman (H) innledet seminaret, og hadde et klart budskap:

"Stadig flere kommuner vedtar å jobbe for mindre spredning av gummigranulater. Samtidig har ikke Kulturdepartementet, som forvalter spillemiddelordningen, noen form for miljøkrav når det gir tilskudd til idrettsanlegg. De kravene som finnes går på det idrettsfunksjonelle, mens bygging, drift og rehabilitering ikke er nevnt for kunstgressbaner. Slike krav bør innføres." 

av Helgeland, Endre, publisert 13. mars 2018 | Skriv ut siden

Cachefeed: v1.1 - Source - cca6ddb7c8bb2f6f7f98095bda475b26