-Er fylkesordføreren enig med FrP i at vi som fylkesting på eget initiativ burde sende en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet og ledelsen ved Helse Sør-Øst om at vi ønsker en bedre og mer forutsigbar behandling av hjerneinfarkt? Dette spørsmålet blir reist til fylkesordfører Terje Damman i en interpellasjon fra gruppeleder Steinar Bergstøl Andersen i Fremskrittspartiet. Interpellasjonen vil bli besvart i fylkestingets aprilmøte.

Les hele interpellasjonen her:

Den 26. februar så hadde Fædrelandsvennen et intervju på trykk, der seksjonsoverlege Arnstein Tveiten ved Sørlandets Sykehus kunne med sikkerhet bekrefte at det er større fare for varig skade dersom man får hjerneinfarkt i Agder enn i Rogaland. Det er min oppfatning at denne forskjellen kan betegnes som urettferdig, spesielt for de som er rammet og deres pårørende.

Trombektomi er betegnelsen for en ny type slagbehandling som ble innført som standard i 2017. Denne behandlingstypen har Seksjonsoverlege Arnstein Tveiten og hans kollegaer vært interessert i å ta i bruk, og så tidlig som 2014 var dette en behandlingsmetode som de ønsket å ta i bruk. Men Sørlandets Sykehus avslo forespørsel fra Seksjonsoverlege Tveiten.

I følge en artikkel som ble publisert 22. februar 2018 i fagbladet Dagens Medisin, fikk hele 40 pasienter fra Rogaland denne behandlingen, mens det i Agder kun var fire som fikk tilsvarende behandling i hele 2017. Oslo universitetssykehus er ennå det eneste sykehuset i Helse Sør-Øst som får utføre Trombektomi, og dermed er Sørlandet Sykehus tvunget til å sende de aktuelle pasientene dit.

Det er nå satt ned en arbeidsgruppe av Helse Sør-Øst som evaluerer hvilke sykehus som kan være aktuelle for å tilby en slik behandling. Sørlandets Sykehus har nødvendig kompetanse til å utføre denne type behandling, derfor burde vi som fylkesting vurdere å sende en henvendelse til Helse og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst, der vi ber om at behandlingen som tilbys og utføres i Rogaland i fremtiden også vil kunne tilbys og utføres i Agder.

Selv om vi er fylkespolitikere så er det min oppfatning at vi burde engasjere oss i saker som kan oppleves som urettferdig for våre innbyggere. Selv om sakene er utenfor vårt ansvarsområde.

På bakgrunn av det jeg her har gjort rede for så har jeg meldt inn følgende spørsmål til fylkesordføreren:

Er fylkesordføreren enig med FrP i at vi som fylkesting på eget initiativ burde sende en høringsuttalelse til Helse- og Omsorgsdepartementet og ledelsen ved Helse Sør-Øst om at vi ønsker en bedre og mer forutsigbar behandling av hjerneinfarkt?

Det er FrPs oppfatning at det vil være positivt å vise Helse Sør-Øst at dette er noe vi bryr oss om, dette er noe vi ønsker å forbedre og dette er noe vi vil kjempe for.

Steinar Bergstøl Andersen
Gruppeleder
Vest-Agder FrP

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hestmanden På Silokaia
  av jto, 15.03.18

  Hestmandens økonomi tas opp i interpellasjon til fylkesordføreren

  Les mer
 • Fylkeseldrerådet 2015 Til 2019 Bildeutsnitt
  av jto, 05.03.18

  Eldrerådet vil være en stor ressurs for bygging av et Agder-fylke

  Les mer
 • Steinar B Andersen 2015
  av jto, 31.01.18

  Steinar Bergstøl Andersen tar opp fiskernes hviletidsbestemmelser i fylkestinget

  Les mer

Cachefeed: v1.1 - Source - 851e5b7c5bc55d30af845663729f3f30