I august i fjor ble det foretatt åpning av en ny Bjørkåstunnel i Sirdal, med en lengde på 1340 meter. Det ble inngått en totalentreprise i prosjektet. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i sist møte orientert om innholdet i en sluttrapport fra prosjektet. Hovedutvalget konkluderte med at Vest-Agder fylkeskommune mener det er gjort gode erfaringer med totalentreprisene som har vært gjennomført. Fylkeskommunen vil derfor fortsette bruken av slike, og andre tilpassede entrepriser, der forholdene ligger til rette.

Både Statens vegvesen og entreprenøren viser til at kontraktsformen med totalentrepriser har vært positiv. Entreprenøren påpeker at det gir betydelig enklere drift når alt ansvaret ligger på dem. I tillegg er det positivt å ha større grad av påvirkning på løsninger og utførelse. For entreprenøren er det samtidig en noe større risiko å gi tilbud på slike entrepriser, og det koster mer å regne på prosjektene ettersom planlegging og prosjektering også skal løses av dem.

I tillegg til å bygge ny tunnel ble overskuddsmasser fra tunnelen kjørt til en veifylling i Haughombakkene. Det ble kjørt bort om lag 150 000 kubikkmeter med løsmasser. Da prosjekteringen pågikk, valgte styringsgruppen å også inkludere flytting av Haughombakkene som en del av prosjektet. De nødvendige arbeidene for flytting av veien kostet prosjektet om lag fire millioner kroner. Oppdraget omfattet også fjellrensk og ulike sikringstiltak av Hælsnuten, som ligger like sør for det søndre utløpet av ny Bjørkåstunnelen. Hælsnuten er en svært bratt fjellskrent som er 40- 50 meter på det høyeste.

Den gamle Bjørkåstunnelen og deler av den gamle Fv. 42 er nå nedklassifisert til privat vei.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2018 | Skriv ut siden

Cachefeed: v1.1 - Source - fd7201d9d367dbcbfd343d9193cc5b4e