Fagbrevutdelig 2018 Fylkesordfører Terje Damman Deler Ut Fagbrev

Fylkesordfører Terje Damman delte ut kompetansebevis til flere hundre mottakere i Kristiansand tirsdag 6. mars. Foto: Even Haldorsen

I 2017 var det 1141 kandidater som avla fag-/svenne- eller kompetanseprøve i Vest-Agder. Nylig ble det arrangert høytidelig utdeling av slike kompetansebevis i både Mandal og Kristiansand. Fylkesordfører Terje Damman hadde under arrangementet i Kristiansand et klart budskap til de rundt 360 som deltok: - Budskapet fra bedriftene er tydelig: Norge trenger dyktige fagfolk med høy fagkompetanse slik at vi kan hevde oss i internasjonal konkurranse. Denne utdelingen er for å markere at de dyktige fagfolkene er dere. Uansett hvilket brev du får utdelt i dag, så husk på det: du har en kompetanse vi trenger.

Leder av håndverkerforeningen i Kristiansand viste i sin tale til at Norge i årene frem til 2025 vil trenge 90 000 nye fagarbeidere. -Det er med andre ord et stort behov som må dekkes, fastslo han.  I talen tok han også opp utfordringen med svart arbeid og useriøse aktører. Han opplyste at landets etablerte håndverkerorganisasjoner øver et sterkt påtrykk overfor sentrale myndigheter om å ordne om i disse illegale forholdene.

Fylkesordfører Terje Damman viste til de mange mulighetene som åpner seg for de som har gjennomført en fagutdanning. -Mange vil ha mulighet til å ta mesterbrev, noe som er særlig lurt hvis du ønsker å starte eller drive egen bedrift en dag. Vi har fagskoler hvor dere kan få nye kompetanseområder, ofte samtidig som dere er i jobb.

En annen fordel med å ha en yrkesfaglig bakgrunn er at den gir helt andre muligheter også. Det er fremdeles vanlig å høre at studiespesialiserende er det beste valget å ta på videregående, fordi man da har alle muligheter åpne. Det som sjeldnere sies er at dere har akkurat de samme mulighetene. For har du et fag- eller svennebrev i bunn, har du både en formell fagkompetanse og en mulighet til å gå videre med videre studier på sikt. Gjennom y-veien eller påbygging til generell studiekompetanse kan du ta videre studier på høgskole eller universitet hvis du ønsker det, fastslo fylkesordfører Terje Damman.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mars 2018 | Skriv ut siden

Cachefeed: v1.1 - Source - 5dbb2b7c5c197a8650dac3e3ca8d5c5f