ATP-samarbeidet har gleden av å invitere deg til Bymiljøkonferansen 2018 på Kilden i Kristiansand 26. april. Årets konferanse har mobilitet som hovedtema. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen holder innlegg om byvekstavtaler for de store byregionene. Han deltar også i en debatt på slutten av konferansedagen. Forsker hos NIBR, Gro Sandkjær Hanssen, svarer på spørsmålet om Kristiansand og de andre store byene gjør nok for å skape en kompakt byutvikling og redusere lokale utslipp av klimagasser. Ellers blir det innlegg om el-biler og hydrogenbiler, miljøvennlig busstransport og mobilitetsplanlegging
i virksomheter.

Meld dere på! Klikk  på lenken: http://bit.do/bymiljokonferansen2018

Program*: 

 • 10:30: Registrering

 • 11:00: Åpning av Harald Furre, ordfører Kristiansand

 • 11:10: Byvekstavtaler – forhandlinger med byene. Hvordan kan avtalene gi miljøvennlig byutvikling, Terje Moe Gustavsen, vegdirektør i Statens Vegvesen

 • 11:40: Er byområdene i Norge ambisiøse nok i sin arealpolitikk? Hva er nytten av en god arealpolitikk, Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved NIBR

 • 12:00: Fossilfri busstrafikk i Kristiansandsregionen, Kjetil Førsvoll, daglig leder Boreal og Siv Wiken, adm. dir Agder Kolletivtrafikk

 • 12:15: Lunsj

 • 13:00: Fremtiden er elektrisk, Roger Andersen, PR & Markedsdirektør, Renault Norge

 • 13:20: Hydrogenbilen er fremtiden? Øystein Lunde, spesialrådgiver, Akershus fylkeskommune

 • 13:50: Pause

 • 14:00: Mobilitetsplanlegging i virksomheter.Hvordan kan det å endre reisevanene, bedre folkehelsen og redusere klimautslipp? 
  Smári Stav, byplanlegger / urbanist, Rambøll Kristiansand
  Line Østengen Aasgaard, banksjef personmarked, Nordea Kristiansand
  Magnus Frestad Nygaard, siv. ingeniør, ViaNova Kristiansand

 • 14:35: Debatt: Hvordan balansere virkemidler for nullvekst i biltrafikken mot byliv og næringsliv?
  Terje Moe Gustavsen, Gro Sandkjær Hanssen, Harald Furre, Birte Simonsen, Siri Mathiesen

  * Med forbehold om endringer underveis. Sist oppdatert 9.februar.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. februar 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

 • Forside Atp Beloenningsrapport 2017
  av elma11, 06.02.18

  Nullvekst i personbiltrafikken i 2017

  Les mer

Siste fra Samferdsel

 • Trafikksikkerhetsplan Forsidebilde
  av jto, 06.03.18

  Ny nasjonal trafikksikkerhetsplan med ambisiøse mål presentert i dag

  Les mer
 • Hidrasundet
  av jto, 13.02.18

  Gjenopptakelse av Hidra landfastsaken avhengig av stortingsavgjørelser

  Les mer
 • Forside Atp Beloenningsrapport 2017
  av elma11, 06.02.18

  Nullvekst i personbiltrafikken i 2017

  Les mer

Cachefeed: v1.1 - Source - fe7c67a08559122efe32d92237069939