Fylkeskommunen

Vest-Agder fylkeskommunes driver virksomhet i alle de 15 kommunene i fylket. Under menypunktet Tjenester i den grønne menylinjen over finner en informasjon om oppgaver som ivaretas og utføres av de enkelte tjenesteområdene.

I dette menypunktet finner du oversikt over hvordan fylkeskommunen er organisert og informasjon om virksomheten som utføres i sentraladministrasjonen og stabsenhetene. Her er også et innholdsrikt presserom hvor blant annet alle pressemeldinger og politiske nyhetssaker legges ut.

Cachefeed: v1.1 - Source - 7fb4f79ac352fc293b40dd118863a2bc