Offentlig Journal

Siste Dokumenter

Dokumentet er ikke tilgjengelig
Expand

14/00104-143 Kompetansebevis/vitnemål

Dato
21.03.2018
Sak
Elevmappe - Avskjermet
Til
Avskjermet
Dokumentet er ikke tilgjengelig
Expand

14/26429-126 Varselskjema - kroppsøving - Avskjermet

Dato
21.03.2018
Sak
Elevmappe - Avskjermet
Fra
Avskjermet
Dokumentet er ikke tilgjengelig
Expand

18/03082-117 Innkalling til intervju - Miljøvert/forebygger i VAF Kvadraturen skolesenter - st. ref. 3705934442/KVA01-2018

Dato
21.03.2018
Sak
Tilsetting - miljøvert/forebygger i Vest-Agder fylkeskommune - 1. års engasjement - Kvadraturen skolesenter - st. ref. 3705934442
Til
Avskjermet
Dokumentet er ikke tilgjengelig
Expand

18/03082-116 Innkalling til intervju - Miljøvert/forebygger i VAF Kvadraturen skolesenter - st. ref. 3705934442/KVA01-2018

Dato
21.03.2018
Sak
Tilsetting - miljøvert/forebygger i Vest-Agder fylkeskommune - 1. års engasjement - Kvadraturen skolesenter - st. ref. 3705934442
Til
Avskjermet
Dokumentet er ikke tilgjengelig
Expand

18/03082-115 Innkalling til intervju - Miljøvert/forebygger i VAF Kvadraturen skolesenter - st. ref. 3705934442/KVA01-2018

Dato
21.03.2018
Sak
Tilsetting - miljøvert/forebygger i Vest-Agder fylkeskommune - 1. års engasjement - Kvadraturen skolesenter - st. ref. 3705934442
Til
Avskjermet
Dokumentet er ikke tilgjengelig
Expand

18/03082-114 Innkalling til intervju - Miljøvert/forebygger i VAF Kvadraturen skolesenter - st. ref. 3705934442/KVA01-2018

Dato
21.03.2018
Sak
Tilsetting - miljøvert/forebygger i Vest-Agder fylkeskommune - 1. års engasjement - Kvadraturen skolesenter - st. ref. 3705934442
Til
Avskjermet
Dokumentet er ikke tilgjengelig
Expand

14/06157-84 Varselskjema - norsk hovedmål, skriftlig - Avskjermet

Dato
21.03.2018
Sak
Elevmappe - Avskjermet
Til
Avskjermet
Dokumentet er ikke tilgjengelig
Expand

16/02307-82 Varselskjema - yrkesfaglig fordypning Vg1 - Avskjermet

Dato
21.03.2018
Sak
Elevmappe - Avskjermet
Til
Avskjermet
Dokumentet er ikke tilgjengelig
Expand

16/02307-81 Varselskjema - orden/atferd - Avskjermet

Dato
21.03.2018
Sak
Elevmappe - Avskjermet
Til
Avskjermet
Dokumentet er ikke tilgjengelig
Expand

15/04742-80 Forvarsel om heving av lærekontrakt - Avskjermet

Dato
21.03.2018
Sak
Elevmappe - Avskjermet
Til
Avskjermet

Om Offentlig Journal

Offentlig journal for Vest-Agder fylkeskommune

Velkommen til Vest-Agder fylkeskommunes offentlige journal. Journalen gir oversikt over både inngående og utgående post samt interne notater. Det er en del av fylkeskommunens policy å praktisere en offentlig forvaltning i tråd med de rettigheter som gjelder for innsyn og åpenhet.

Offentlig journal ligger ute på nett fra 25.07.2013. Journaler fra før den dato kan om ønskelig tilsendes ved henvendelse til: [email protected]

Oversikt over dokumenter med personsensitivt innhold tilgjengeliggjøres ikke på nettet. Dette gjelder journalposter om elever, personal og tannhelsepasienter, hvor det foreligger opplysninger som etter Personopplysningslovens $2, 8. ledd er definert som sensitive: om en persons rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, omkring helseforhold, seksuelle forhold, eller medlemskap i fagforeninger.
Postliste for disse dokumentene kan rekvireres via henvendelse til [email protected]

For innsyn i politiske møter, saksfremlegg og protokoller, gå til Vest-Agder fylkeskommunes internettside Politisk Agenda – Møter.

Cachefeed: v1.1 - Source - 5a314855c09895d9fa9f0b4f8c85ef6e