Om Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

Velkommen!

  • 21. feb. 2013
  • 28. jun. 2017
  • Vestfold fylke

Vestfold er med sine 2.224 km2, et av Norges minste fylker i areal. Innbyggertallet på 247 048 (01.01.2017) gjør oss imidlertid til et av landets tettest befolkede fylker.

Vestfold har et variert næringsliv med for eksempel steinbruddsindustrien i Larvik, prosessindustrien i Sandefjord, næringsmiddelindustrien og oljeraffineriet i Tønsberg, elektronikkbedriftene i Horten og aluminiumsindustrien i Holmestrand. Samtidig er Vestfold landets største grønnsaksfylke. Jordsmonn, klima og topografi gjør Vestfold godt egnet for landbruk. 20 % av fylket er dyrket mark og 56 % er produktiv skog.

Fakta om Vestfold

Flateinnhold: 2.224 km2

Innbyggertall: 247 048 (01.01.2017)

12 kommuner

8 byer

980 km. kystlinje

1407 øyer

Historisk tilbakeblikk

Historisk er Vestfold særlig kjent for en stor mengde gravrøyser fra bronsealderen, Borrehaugene med den største samlingen av monumentale gravhauger i Nord-Europa, betydningsfulle vikingskipfunn (Osebergskipet og Gokstadskipet), en handelsplass fra vikingtid utenfor Sandefjord, Norges første bysamfunn Kaupang ved Larvik og for landets eldste nåværende by, Tønsberg. I nyere historie har særlig skipsfarten og hvalfangsten i Sørishavet vært viktig for vestfoldsamfunnet.

Selve fylket var opprinnelig en del av Akershus stiftamt. I 1662 ble Brunla amt skilt ut. Dette amtet ble i 1671 gjort om til Laurvig grevskap (Larvik). I 1673 ble Tønsberg amt til Griffenfeldt(senere Jarlsberg). Grevskapene ble oppløst i 1821, og Jarlsberg og Larvik Amt ble opprettet. Navnet ble endret til Vestfold 1. januar 1919, og man tok da i bruk et navn som var i bruk om regionen allerede i vikingtiden.

 

Cachefeed: v1.1 - Source - b9c223d6733b930b38f6624a158226d6