Offentlig Journal

Siste Dokumenter

Dokumentet er tilgjengelig
Expand

201708891-429 Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme - Innspill

Dato
20.02.2018
Sak
Bypakke Tønsberg-regionen - Høring av ny fastlandsforbindelse
Fra
Steinar Helgerud
Dokumentet er tilgjengelig
Expand

201307393-229 Aks 17/712 - Takkebrev - Mnr 150475 - id 229375

Dato
20.02.2018
Sak
Løsfunn - Arkeologi
Fra
Kulturhistorisk museum
Dokumentet er tilgjengelig
Expand

201307393-228 Aks 17/709 - Takkebrev - Mnr 150474 - id 228649

Dato
20.02.2018
Sak
Løsfunn - Arkeologi
Fra
Kulturhistorisk museum
Dokumentet er tilgjengelig
Expand

201307393-227 Aks 18/156 - Takkebrev - Mnr 150472 - id 180514-2

Dato
20.02.2018
Sak
Løsfunn - Arkeologi
Fra
Kulturhistorisk museum
Dokumentet er tilgjengelig
Expand

201307393-226 Aks 18/155 - Takkebrev - Mnr 150471 - id 232332

Dato
20.02.2018
Sak
Løsfunn - Arkeologi
Fra
Kulturhistorisk museum
Dokumentet er ikke tilgjengelig
Expand

201506151-184 Henvendelse til fylkeskommunen

Dato
20.02.2018
Sak
Varsel fra publikum
Fra
Avskjermet
Dokumentet er ikke tilgjengelig
Expand

201708241-125 Utbetaling av tilskudd til kunstproduksjon - Scenes from the Garden - Avskjermet

Dato
20.02.2018
Sak
2018 - Tilskudd til kunstproduksjon
Fra
Kristine Øksendal
Dokumentet er tilgjengelig
Expand

201201425-106 bekreftelse på mottatt tilsagnsbrev asylmottak 2018

Dato
20.02.2018
Sak
Partnerskap - karriereveiledning
Til
KOMPETANSE NORGE
Dokumentet er tilgjengelig
Expand

201201425-105 Tilsagnsbrev for 2018 over Statsbudsjettets kap 497 post 21

Dato
20.02.2018
Sak
Partnerskap - karriereveiledning
Fra
KOMPETANSE NORGE
Dokumentet er tilgjengelig
Expand

201102141-101 Rauanveien - gårdsveien til Gjelstad - Larvik

Dato
20.02.2018
Sak
Diverse fornminner og løsfunn - hele fylket
Til
Thorfinn Karlsen

Om Offentlig Journal

Public Journal Home

Vestfold fylkeskommunes postliste

Offentlig journal er et verktøy for medvirkning, åpenhet og innsyn og skal understøtte demokrati, kontroll og rettssikkerhet. Vestfold fylkeskommune tar i bruk en ny teknisk løsning for publisering av dokumentopplysninger og dokumenter på internett den 11. mai.

Offentlig journal gir opplysninger om dokumenter til og fra Vestfold fylkeskommune for de tre siste månedene. Offentlige journal oppdateres normalt daglig etter klokken 1200 for dokumenter journalført tre dager tidligere. Konfidensielle opplysninger er skjermet for innsyn.

Enkelte dokumenter er markert med «unntatt offentlighet» og har et rødt symbol. Du kan be om innsyn i disse dokumentene og det vil bli foretatt en ny vurdering om innsyn kan gis. Innsyn bestilles ved å klikke på det røde symbolet til venstre for dokumentopplysningene.

Under HJELP-knappen finner du informasjon om hvordan den offentlige journalen kan brukes.

Vestfold fylkeskommune publiserer ikke opplysninger eller dokumenter som gjelder enkeltansatte eller enkeltelever/lærlinger eller konkrete anskaffelsessaker. Det publiseres heller ikke dokumenter som inneholder personnummer, fødselsnummer, lønn til fysiske personer eller immaterielle rettigheter som åndsverk. Alt dette i henhold til offentlegforskrifta § 7.

For innsyn i politiske møter, saksfremlegg og protokoller, gå til Vestfold fylkeskommunes internettside Politiske møter

Eldre postlister finner du ved å klikke her; Eldre postlister

Cachefeed: v1.1 - Source - 7c75ccd130b6a53cfbcff7f2ca8b8389