Tilskudd, priser og stipend - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 25. mar. 2013
  • 13. feb. 2018

Tilskudd, priser og stipend

Her følger en oversikt over ulike støtteordninger innenfor fylkeskommunens ansvarsområder.Miljø- og klima

Tilskuddsordning for klimatiltak, søknadsfrist 1. september 2017.

Regional utvikling og kompetanse

Regionalt utviklingsfond, fortløpende behandling av søknader.

Utdanning

Tilskudd til Fagskoleutdanning Helse og sosialfag, søknadsfrist 15. mars.

Kultur

Tilskudd til kunstproduksjon, søknadsfrist 15.oktober.

Kultur- og idrettsstipend, søknadsfrist 1. mars.

Spillemidler til kulturhus, se den enkelte kommunes frist.

Den kulturelle spaserstokken, søknadsfrist 1. september.

Idrett, friluftsliv og naturforvaltning

Spillemidler til idrettsanlegg, se den enkelte kommunes frist.
  
Tilskudd til friluftsaktivitet og naturforvaltningstiltak, søknadsfrist 15. januar.

Fond idrettsarrangement- og anlegg, søknadsfrist 15. mars og 15. september.

Kulturminner

Tilskudd til fredete kulturminner, søknadsfrist 15. desember.

Tilskudd til verneverdige kulturminner, søknadsfrist 1. oktober.

Tilskudd til formidling av kulturarv, søknadsfrist 15. oktober.

Norsk Kulturminnefond, søknadsfrist 1. november.

Andre ordninger, egne søknadsfrister.

Idrettsstipend , søknadsfrist 1. mars.

Kulturstipend, søknadsfrist 1. mars.

Kunstnerpris, søknadsfrist 15. september.

Vestfolds litteraturpris, forslagsfrist 15. september.

Trafikksikkerhetsprisen, søknadsfrist ved årsskiftet - annonseres i lokalpressen.

Cachefeed: v1.1 - Source - 9843a2db53a686c9944b37949eea5c65