Offentlig spørretid - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • Grete Thoresen
  • 08. mar. 2013
  • 01. aug. 2016
  • Politikk

Offentlig spørretid

Brukerorganisasjoner og andre kan stille spørsmål til møteleder i hovedutvalg, fylkesutvalg og fylkesting. Spørsmålet må leveres skriftlig senest to dager før møtet.

Møteleder kan begrense antall spørsmål, eventuelt avvise eller utsette til senere møter, både mht relevant tema og tidsbruk.

Svaret leses opp ved møtets start og deles ut til representantene og til pressen. Spørsmålsstiller gis inntil tre minutters taletid til å begrunne sitt spørsmål. Møtelederen gis inntil tre minutters taletid til å besvare spørsmålet. Folkevalgte representanter i det aktuelle organ kan stille oppklarende spørsmål til spørsmålsstilleren. Taletiden er begrenset til tre minutter.”


Har du spørsmål til fylkestinget, fylkesutvalget eller et av hovedutvalgene?

Send det til:
Vestfold fylkeskommune
Svend Foynsgt 9
3126 Tønsberg

merkes "Offentlig spørretid"

eller send pr e-post

Ordningen er hjemlet i Vestfold fylkeskommunes reglement for folkevalgte organ.

Lenker:

Vestfold fylkeskommunes reglement for folkevalgte organ § 32


Cachefeed: v1.1 - Source - 8b383420afdb1a1f1fe54f0d9008d81e