Areal - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

Areal

  • 21. feb. 2013
  • 23. okt. 2017
  • Areal

Fylkeskommunen spiller en sentral rolle for å oppnå en samordnet areal- og transportplanlegging på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

For å sikre gode byer og tettsteder, næringsområder og et effektivt transportsystem samarbeider fylkeskommunen og kommunene om arealbruk med et spesielt fokus på tema som går på tvers av kommunegrensene.

Fylkeskommunen skal bidra til en god regional utvikling ved å utarbeide regionale arealplaner og medvirke til den kommunale planleggingen. Vi gir kommunene planfaglig veiledning og høringsuttalelser som skal sikre at kommunale planer blir gode styringsverktøy for samfunnsutviklingen.Dialog om utviklingen av Vestfold

Samfunnsplanlegging handler om å se flere temaer i sammenheng.

Les mer

Gir kompakte byer god folkehelse?

Fagfolk i Vestfold lærte mer om fortetting av by og tettsted

Les mer

Setter mennesket i sentrum for planlegging

Omgivelsene der vi bor og lever påvirker helse og trivsel.

Les mer
Cachefeed: v1.1 - Source - c1cb832b39ed429f3f40f0c6c98f3455