Internasjonalt - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 21. mar. 2013
  • 08. sep. 2015
  • Internasjonalt

Internasjonalt

Vestfold fylkeskommune samarbeider internasjonalt for å løse felles utfordringer.

Samfunnsutviklingen blir i økende grad påvirket av internasjonale drivkrefter, som globalisering, klimaendringer og migrasjon. Internasjonalt samarbeid er viktig for hvordan vi lokalt kan løse utfordringer i framtiden.

Vestfold fylkeskommune samarbeider internasjonalt for å løse felles utfordringer på områder der fylkeskommunen og andre regionale organer har potensiale for å bidra.

I Europa

Fylkeskommunens internasjonale engasjement er begrenset til Europa. Vi er medlem av internasjonale organisasjoner som ivaretar kystregioners interesser, med vekt på organisasjonen North Sea Commission. Vi er også med i ungdomsaktivitetene til den europeiske organisasjonen Assembly of European Regions.

Vestfold fylkeskommune deltar videre i flere EU-programmer:

  • De tematiske sektorprogrammene under EØS-avtalen
  • Interregprogrammene under EUs strukturfond
  • Samarbeidsprosjekter under EØS finansieringsmekanisme

Videre har fylkeskommunen en samarbeidsavtale med byen Kaunas i Litauen.


Cachefeed: v1.1 - Source - 565863e98b1d3e716c404f507a3156dd