Transportløyver - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 07. mar. 2013
  • 20. okt. 2016
  • Samferdsel

Transportløyver

For å drive med transport av personer eller varer og gods mot betaling, må du ha tillatelse. En slik tillatelse kalles i denne sammenhengen for et løyve.

Transportløyver – endringer fra og med 2015

Endringene gjelder spesielt løyver for godstransport og turvogner, hvor løyvemyndigheten er overført til Statens vegvesen fra 1. januar 2015.

For informasjon se Statens vegvesens nettsider (vegvesen.no)

Fylkeskommunen er løyvemyndighet for drosjeløyver, ruteløyver for buss og fartøy. 

Drosjeløyver utlyses når det er ledige løyver.  Den som ønsker løyve, og har forretningsadresse i Vestfold, må søke til Vestfold fylkeskommune, som er løyvemyndighet. 

Løyvemyndigheten tildeler også løyer til persontransport med buss i rute og fartøy i rute.  Søknad om løyve sendes til Vestfold fylkeskommune.
Drosjeløyver.Marit Bratland Skulstad
Telefon: 33 34 41 23
E-post: maritsk(at)vfk.no

Daniel Maslø-Hansen
Telefon: 918 50 377
E-post: danielm(at)vfk.no

Cachefeed: v1.1 - Source - 8ab4de9780824a8d76c5d48a0e074317