Drosjeløyver - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

Drosjeløyver

Et drosjeløyve gir rett til å drive persontransport utenfor rute.

Fylkeskommunen er løyvemyndighet og fastsetter antall drosjeløyver i fylket. Drosjeløyver er behovsprøvde.

Kunngjøring av Ledige drosjeløyver

Finnes i venstre kolonne.
Ledige løyver kunngjøres fortløpende i lokale aviser, på fylkeskommunens nettsider og ved oppslag på sentralene.

Hvordan søker du drosjeløyve?

Søknadsskjema (se DOKUMENTER nedenfor) fylles ut og sendes til løyvemyndigheten og følgende dokumentasjon skal vedlegges:
•    Politiattest - søkes elektronisk (se nedenfor)
•    Attest for skatt og merverdiavgift - hentes fra Skatteetaten
•    Attest fra Konkursregisteret - hentes fra Brønnøysundregistrene
•    Kopi av førerkort
•    Dokumentasjon på tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner
•    Dokumentasjon på opparbeidet ansiennitet som drosjesjåfør
Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Før et løyve kan utstedes må følgende sendes inn:
•    Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr 81.000,-
•    Kvittering for betalt behandlingsgebyr
•    Registerutskrift fra enhetsregisteret/firmaattest - hentes fra Brønnøysundregistrene.
Behandlingsgebyret er kr 3.400,- pr løyvedokument.

Kompetansekrav

For å kunne søke drosjeløyve, må du ha rett løyvekompetanse. Kurs som kan gi deg nødvendig kompetanse er:

Bestått eksamen fra løyvekurset skal dokumenteres ved bekreftet kopi av vitnemålet.  Bekreftet kopi fås ved et offentlig kontor. Dette er sammen med kopi av førerkortet er dokumentasjon på faglige kvalifikasjoner.

Politiattest

Søknad om politiattest foregår nå elektronisk.
Lenke til elektronisk søknadsskjema (politiet.no).

På grunn av lang behandlingstid hos politiet, må søknaden om politiattest sendes så tidlig som mulig.
Søknader uten politiattest vil ikke bli vurdert ved tildeling av løyve.

Søknaden sendes til:

Vestfold fylkeskommune
Postboks 2163
3103 Tønsberg


Cachefeed: v1.1 - Source - b1be61cb36da6db68b1157fd859324da