TT-ordningen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 07. mar. 2013
  • 20. okt. 2016
  • Samferdsel

TT-ordningen

Transportordningen er en frivillig fylkeskommunal oppgave og er ment som et supplement til andre rettighetsbaserte ordninger.

Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienterings-hemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport.

Transportordningen skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger
(NAV gir informasjon om andre ordninger f.eks. helsereiser og arbeidsreiser)
Den fylkeskommunale transportordningen skal gi funksjonshemmede mulighet for deltaking og likestilling i samfunnet for derved å bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Transportordningen omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Vestfold.

Tilbud til brukergruppene

  • Brukere i gruppe 1: kr. 6.000.- per år
  • Brukere i gruppe 2: kr. 2.000.- per år

Egenandel: kr. 35.- pr. reise

Søke

Søknaden sendes til hjemkommune for vurdering. Kommunene sender deretter søknaden til fylkeskommunen for endelig avgjørelse. Avslag på søknad om godkjenning kan påklages. Klagefristen er tre uker etter mottatt svar. Skriftlig klage med legeattest sendes Vestfold fylkeskommune for behandling og avgjørelse.

For klager på enkeltvedtak er det opprettet en særskilt klagenemnd oppnevnt av Fylkestinget.
Rogaland Taxi AS drifter ordningen. Er du godkjent bruker og har spørsmål om restbeløp, mistet kort og lignende ringer du tlf. 51 90 90 01 (døgnåpen linje).Nytt reglement er vedtatt av Fylkestinget i sak 84/13, den 12.12.13.

Formålet med endringen har vært å spisse regelverket mot ønsket
målgruppe, samt å gjøre regelverket så enkelt og tydelig som mulig.

Det nye reglementet gjelder fra 16.06.14. Dvs. at alle søknader
mottatt hos hjemkommunene fra og med mandag 16.06.14,
vil bli behandlet i henhold til nytt reglementet.

Det nye reglementet har ikke tilbakevirkende kraft. Eksisterende brukere vil derfor ikke bli berørt av nytt reglement, med mindre man av ulike årsaker må søke på nytt.


NYE TT-KORT GJELDENDE FRA 15. MAI 2014

Alle brukere av TT-tjenesten i Vestfold har i disse dager fått tilsendt nytt TT-kort.
Dette kan tas i bruk umiddelbart, og man makulerer da sitt gamle kort som ikke er gyldig fra 15. mai.

De nye kortene skal også ha et informasjonsklistremerke, som er sendt ut sammen med kortet. Klistremerket skal påføres kortets bakside, men unngå magnetstripen.

Utover dette er det ingen endringer. Det er fortsatt viktig å ha med gyldig legitimasjon når TT-kortet skal benyttes.

Skulle man oppleve at nevnte klistremerke ikke medfølger kortet, vennligst ta kontakt med Rogaland Taxi på telefon 51 90 90 01.

Laila Samuelsen

Telefon: 33 34 40 02

E-post: TT-kort(at)vfk.no /[email protected]

Cachefeed: v1.1 - Source - 6d08f38d67c04e9c7a8fd54d447f5782