Tannhelse - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

Barn til kontroll hos tannhelsetjenesten

Tannhelse

 • 21. feb. 2013
 • 15. jan. 2018
 • Tannhelse

Vestfold fylkeskommune har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Årlig undersøker og behandler vi mellom 40 000 - 45 000 pasienter.

Tannhelsesektoren i Vestfold fylkeskommune har 140 ansatte fordelt på 14 offentlige tannklinikker.

I tillegg har vi tilbud om tannbehandling i narkose ved Larvik sykehus og drifter et tannlegekontor ved Bastøy fengsel. Vi har også spesialist i barnetannpleie og tannbehandlingsskrekk team.

Tannhelsesektoren i Vestfold skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket har rimelig tilgang til nødvendig tannhelsetjenester.

Tannhelsesektoren skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og vi legger stor vekt på å hjelpe den enkelte til å ivareta sin egen tannhelse.

Gratis tannbehandling

I følge tannhelseloven har følgende grupper i befolkningen rett til gratis tannbehandling på offentlige klinikker:

 • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. (Gr.A)
 • Psykisk utvikliningshemmede. (Gr.B)
 • Eldre, langtidssyke og funksjonshemmede i institusjon. ( Gr. C1 )
 • Brukere av hjemmesykepleien som får tilsyn minst en gang hver uke i 3 måneder eller mer. (Gr.C2) 
  (Med dette menes pasienter som mottar helsehjelp etter vedtak hjemlet i Helse- og Omsorgstjenesteloven § 3-2, første ledd, pkt.6 bokstav a eller c.)
 • 19- og 20 åringer betaler 25% av offentlige takster. (Gr.D)
 • Det gis også tilbud om undersøkelse og tannbehandling for fengselsinnsatte og personer som er under rehabilitering i kommunal og statlig rusomsorg.

Betalende pasienter

 • Voksne betalende pasienter tilbys behandling etter fylkeskommunale takster ut fra klinikkenes ledige kapasistet.

Vi ønsker å tilby deg

 • En vennlig og trygg mottakelse.
 • Kort ventetid, når du har fått timeavtale på klinikken.
 • Undersøkelse og behandling med høy faglig standard.
 • Faglig råd om hvordan du kan ta vare på tannhelsen din.
 • God informasjon om eventuell nødvendig behandling, og du skal bli tatt med på råd i valg mellom ulike behandlingsalternativer.
 • Du vil bli henvist til spesialist, når det er nødvendig.
 • Tilbud om ny innkalling/tannbehandling etter de behov du har.


Trine Orten Groven ny tannhelsedirektør

Tiltrer ved årsskifte

Les mer

Beholder tannhelsetjenesten – inntil videre

Fylkeskommunene beholder tannhelsetjenesten

Les mer

Tannhelse fortsatt fylkeskommunal

Beholder tannhelsetjenesten

Les mer
Cachefeed: v1.1 - Source - 1afd0906f1d7c0748ca2e249318e0b3b