Arkivplan for Vik kommune

Vik arkivplan

Arkivplanen er vedteken 01.05.2016. Den gjev bindande retningsliner for all handsaming av informasjon og dokumentasjon i Vik kommune.
I arkivplanen er ansvar og rutinar oppdelt for leiar, sakshandsamar og arkivpersonale. Spesialrutinar er forklart for seg og ligg direkte i venstremenyen.

Cachefeed: v1.1 - Source - 11e43d17ac2fb35301c3b112afbad632