Logg inn

Nyhende

Konsert i banken

Konsert i banken

Det er snart påske, og tradisjonen tru går Vossa Jazz av stabelen i palmehelga. Også i år vert det halde konsert i banken fredag ettermiddag i samband med festivalen. Det er studentar på jazzlinja ved Griegakademiet i Bergen som held konsert ved inngangen til årets festival. Jazzlinja ved Griegakademiet har runda ti år, og det er på høg tid…

Mobilbank – viktig info!

Mobilbank – viktig info!

Om kort tid vil ei ny oppdatering av mobilbanken vår vere tilgjengeleg i App Store. Denne gongen må appen aktiverast på nytt, anten med BankID, BankID på mobil eller nettbankpassord og kodebrikke. Dersom du vil aktivere med BankID eller nettbankpassord og kodebrikke,…

Nytt i Mobilbank

Nytt i Mobilbank

I veke 10 kjem det ein ny versjon av mobilbanken vår som inneheld fleire nye og nyttige funksjonar. Nedanfor finn du ei kort innføring i kva som er nytt. Drag & drop overføring Denne funksjonen gjer at du raskt og enkelt kan overføre pengar mellom eigne kontoar ved å «dra» ein konto over til ein annan. Du får då…

Bli med til Irland

Bli med til Irland

Grøn, vakker og poetisk! Bli med på ei spanande reise til Irland. Me bur tre netter på øya sin frodige vestkyst, i byen Limerick, og tre netter på austkysten, i landet sin vakre og…

Kundeval 2018

Kundeval 2018

Kundevalet for 2018 vert måndag 26. februar – kl. 16.30, i forstandarskapssalen i Voss Sparebank. Me oppmodar flest mogleg til å ta del i valet, og til å koma med forslag på kandidatar. Det skal veljast tre medlemar til generalforsamlinga for fire år.

Ålmennyttige gåver 2018

Ålmennyttige gåver 2018

Voss Sparebank deler kvart år ut ein del av overskotet i form av gåver til ålmennyttige føremål. Lag innanfor idrett, kultur og organisasjonsliv som er ope for ålmenta i banken sitt distrikt, kan søkje. Søknadsskjema finn du nedanfor, eller i banken. Søknadsfristen er 31. januar…

Jol og nyttår 2017

Jol og nyttår 2017

I samband med jole- og nyttårshelga gjeld eigne opningstider i banken, og spesielle fristar og tidspunkt for innlevering, registrering og utføring av betalingsoppdrag. Transaksjonar som vert registrert i sjølvbetjeningskanalane i perioden 24. – 26. desember, og transaksjonar som er registrert tidlegare med forfall i same periode, vert handsama første bankdag i jola – som i år…

Kvales Legat

Kvales Legat

Etter vedtektene for legatet kan det av den avkastning grunnkapitalen gjev årleg, gjevast stipend eller lån til beste for ungdom i Voss som er under utdanning eller som treng midlar til å stifte ei framtid i forretnings- eller anna yrkesverksemd. For 2017…

Individuell Pensjonssparing

Individuell Pensjonssparing

Individuell Pensjonssparing (IPS) er ei ny form for pensjonssparing som gir fleire fordeler. Med IPS kan du spare opptil 40.000 kroner i året, og få ei skatteutsetjing på opptil 9.600 kroner. Du slepp å skatte for pengane før du tek dei ut…

Skift batteri i dag!

Skift batteri i dag!

1. desember er røykvarslardagen. Sjekk om røykvarslarane dine fungerer! Me deler ut gratis batteri i banken. Eit godt høve til å få dette på stell før jol.

Til toppen
Cachefeed: v1.1 - Source - 1805d20ecbe129bb8b1424df3288c042