Photos
Videos
#pk18 dialog: Hva må og kan hver enkelt og aktører i fellesskap gjøre for å utnytte mulighetene for en autonom fremtid? Paneldebatt med Bjørn Jalving i Kongsberg Maritime og Paal Aamaas ved HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge #VerdiskapingVestfold #Vestfoldpåoffensiven Kongsberg Gruppen
9
Bjørn Jalving, EVP Subsea Kongsberg Maritime om muligheter for Oslofjorden som autonomt og digitalt testområde #PK18 #VerdiskapingVestfold #Vestfoldpåoffensiven Kongsberg Gruppen
12
3
Komplett 2.0 og bruken av ny teknologi
8
Posts

Utdanningsdirektoratet og Vestfold fylkeskommune skal samarbeide om prosjektet Den virtuelle mattematikkskolen (DVM).

#vestfoldfylkeskommune #opplæring #virtuellmattematikkskole

Nettskolen Vestfold

Utdanningsdirektoratet fortsetter samrbeidet med Nettskolen
vfk.no

Flere aktuelle søkere til stillingen som prosjektleder i Vestfold og Telemark fylkeskommune, senere fylkesrådmann for den nye fylkeskommunen. Du finner søkerlista i saken under.

Flere aktuelle søkere til stillingen som prosjektleder
vfk.no
Posts

Ledig stilling som rådgiver - samfunns- og næringsutvikling.

Rådgiveren kan bli involvert i et bredt spekter av oppgaver knyttet til rollen som samfunnsutvikler, særlig innenfor området «Grønn verdiskaping», som er høyt prioritert av både Vestfold fylkeskommune og det brede partnerskapet i Vestfold.

#vestfoldfylkeskommune #jobbivestfold #jobbivfk

Stillingsopplysninger Fylkeskommunen har, og vil i forbindelse med regionreformen få en styrket rolle som samfunnsutvikler. Nærings- og miljøseksjonen har en sentral rolle i utforming og utvikling av denne rollen. Seksjonen har ansvaret for næringsutvikling, klima og energi, vannforvaltning, kom...
finn.no

Avdeling Musikk, dans og drama ved Sandefjord Videregående Skole hyllet kvinnelige komponister på scenen i helga med forestillingen «Both sides now».

Elever og lærere hadde denne gangen satt sammen en konsert med verker av kvinnelige komponister og låtskrivere.

Dette var også det siste store prosjektet for prosjektleder og lærer ved skolen, Bjørn Olaf Olsen. Olsen har vært med å danne fremtidenes samfunnsborgere og kulturbrukere, både på og bak scenen og i salen.

... See more
Image may contain: one or more people, people on stage, night and concert
Image may contain: one or more people, night and crowd
Image may contain: 3 people, people smiling, flower

Fylkesutvalget har besøkt Kaunas for å markere hundreårsjubileet for Litauens selvstendighet.

Samarbeidet med Kaunas startet i 1991 og har bidratt til gjensidig forståelse og utvikling, gjennom blant annet kulturutvikling, skolesamarbeid og næringsutvikling.

Mer om Kaunassamarbeidet her: ...
https://www.vfk.no/Tema-o…/Internasjonalt/Kaunassamarbeidet/

See more
Image may contain: 4 people, people smiling, people standing, suit and indoor

Bypakke Tønsberg-regionens anbefalte løsning for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme vil være basert på de faglige utredningene som inngår i konsekvensutredningen og alle høringsuttalelsene. Saken kommer til politisk behandling i fylkestinget denne våren.

- Det er veldig positivt at så mange har sendt oss sine høringsinnspill. Vi har mottatt over 400 innspill og kort oppsummert kan jeg si at det er delt mellom de... to alternativene. Mange argumenterer for bro og mange ser flest fordeler med tunnel, sier Nina Ambro Knutsen, prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen.

See more
Høringsperioden for ny fastlandsforbindelse er over, og bypakken mottok over 400 høringsinnspill i løpet av de 10 ukene kommunedelplanen lå ute på høring.
bypakketonsbergregionen.no

Fylkesutvalget er i Kaunas for å markere hundreårsjubileet for Litauens selvstendighet.

- Vi var en av de første regionene som inngikk en samarbeidsavtale med Kaunas i en periode der landet var i en oppbyggingsfase. Samarbeidet er viktig også i dag, ikke minst sett i lys av den politiske situasjonen i de baltiske statene, kommenterer fylkesvaraordfører Kåre Pettersen

Samarbeidet startet i 1991 og har bidratt til gjensidig forståelse og utvikling, gjennom blant annet kulturut...vikling, skolesamarbeid og næringsutvikling.

See more
Image may contain: 1 person, standing, shoes and indoor

I dag er det møte i fylkesutvalget og dette er sakene som står på fylkespolitikernes agenda: http://opengov.cloudapp.net/…/vestf…/Meetings/Details/913266

Blant sakene er det en melding om avviklingen av Vestfold Festspillene AS. Avviklingsstyret har gjennom høsten 2017 jobbet med å avslutte selskapets virksomhet. Les mer om saken: http://opengov.cloudapp.net/…/ve…/AgendaItems/Details/207321

Vi steamer møtet fra kl. 10.

Vfk kommune | Fylkestinget 01.02.2018 (01.02.2018)
vfk.kommunetv.no

Kulturdirektør Arild Moen i Vestfold fylkeskommune og ordfører Are Karlsen i Horten er enige om at Kongelige norske marines musikkorps betyr mye for vår region. Fylkeskommunen og kommunen er positive til å utvikle og styrke samarbeidet med korpset, men de har en krystallklar forventning om at Marinemusikken videreføres på dagens nivå med statlig finansiering. Les mer om den pågående utredningen pålagt av Stortinget i saken under.

Påpeker at forutsigbar finansiering er avgjørende
vfk.no

- En debatt om lokalisering av framtidas politihøgskole må ta utgangspunkt i faglige behov og ha framtidas politistudenter i tankene. Vestfold /Telemark har et av landets største og mest framtidsrettede miljøer for samfunnssikkerhets- og beredskap, og er rett lokasjon for framtidas politiutdanning. Det skriver fylkesordførerne i Vestfold og Telemark og ordfører i Larvik i dette debattinnlegget.

"Ved Politihøgskolens avdeling i Stavern studerer de mest fornøyde studentene i landet, uansett fagretning. Med nye bygg og fasiliteter i Larvik kommune vil vi ...møte de krav Politidirektoratet og sektoren ber om, og legge til rette for å utdanne en høykompetent politistyrke i et miljø politistudentene trives i." Dette er bare et av de gode argumentene Fylkesordførerne i Vestfold og Telemark samt ordfører i Larvik trekker frem i dagens kronikk om Politihøgskolen i Dagbladet.

See more
Skal politihøgskolen flyttes, må det være til et sted med høy politifaglig kompetanse.
dagbladet.no
Telemark fylkeskommune added 6 new photos.

Selv om 1. januar 2020 kan virke langt frem, er det mye som skal gjøres for at vi sammen med Vestfold fylkeskommune skal bygge en helt ny og enda bedre organisa...sjon!

Det jobbes i alle kriker og kroker - i dag har blant annet IT-avdelingene og de som jobber med arealplanlegging og samferdsel hatt samlinger på tvers av fylkene.

Vi blir kjent, vi ser på likheter og ulikheter mellom organisasjonene, og mellom regionene - og ikke minst alle mulighetene en ny region kan gi. Vi kan melde om veldig god stemming, positiv holdning og gode ideer!
Vi gleder oss til fortsettelsen!

See more

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.

- Det er klart det hjelper i Vestfold at økonomien nasjonalt går bedre. Men det er ekstra oppmuntrende at pilene peker mer oppover i Vestfold enn ellers i landet. Det er veldig spennende og en god trend for samfunnet vårt her i Vestfold. Dette viser at vi skaper gode resultater når alle aktører trekker i samme retning, sier Fylkesordfører Rune Hogsnes (H).

Flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i næringslivet
vfk.no

Er du en erfaren og dyktig dokumentforvalter?

#vestfoldfylkeskommune #jobbivestfold #jobbivfk

Digitalisering av tjenester og arbeidsoppgaver har stort fokus i Vestfold fylkeskommune. Arkivforvaltningen er en viktig stemme i dette utviklingsarbeidet. Som arkiv og systemansvarlig hos oss, skal du være en ressurs som evner å tenke på tvers av fagfelt og på tvers av organisasjonen. Dette er ...
finn.no
Vestfold fylkeskommune updated their cover photo.
Image may contain: sky, ocean, cloud, outdoor, nature and water

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse har vedtatt en rekordstor tildeling av utviklingsmidler til kunstproduksjon for 2018! 🎻🎭🎬

#vestfoldfylkeskommune #fylkespolitikk #kulturivestfold

32 aktører tildeles 3 millioner kroner fra fylkeskommunen
vfk.no