Våre tjenester

Riktig diagnose gir riktig medisin

Når mer enn halvparten av våre ansatte har erfaring fra offentlig sektor kjenner vi godt bakgrunnen for de krav som stilles til oss. IT-tjenester, applikasjoner og utstyr er ofte store investeringer. Dersom vi sammen kan lage riktigere bestillinger er det mye å spare!

IKT Agder har ikke som mål å optimalisere profitt. Vår oppgave er å gi eierne våre de beste løsningene til riktigst mulig pris. Det tjener vi på alle sammen.

Support

Vi gir brukerstøtte via telefon mellom kl 07.00 og 17.00 alle arbeidsdager. I tillegg har vi vakttelefon 24/7 på utvalgte systemer innen helse og omsorg. Her kan man henvende seg med alt av IKT-relaterte spørsmål, for eksempel brukerkonto og tilganger, utskrift, PC-programmer og fagsystemer, og synkronisering av mobiltelefon.

Brukertilgang

Vi har en automatisert ordning for brukerhåndtering hvor ledere enten via HR-systemet eller direkte i Brukerportalen kan opprette ny brukerkonto for sine ansatte. Denne løsningen gir også alle ansatte mulighet til å endre eget passord eller få nytt passord dersom det er glemt.

Våre serviceteknikere rykker ut dersom det behøves hjelp på stedet med PC, kontortelefon eller nettverksskriver. Alle PCer kjøpes inn via felles avtaler og klargjøres slik at de fungerer i nettverket og har felles systemer ferdig installert.

Nettverk

Vårt nettverk dekker over 200 lokasjoner, og er delt inn i separate soner uten forbindelse med hverandre: administrativt nett, sensitivt nett, elevnett og gjestenett. Alle enheter i nettverket er sikret på best mulig måte mot inntrengning, spionasje, virus og tjenestenekt-angrep.

Vi har en felles, redundant internettforbindelse med stor kapasitet.

Vårt trådløse nettverk er likt for alle og med felles kontroll av tilgang og passord. Også her er det tilgang til ulike nett, avhengig av hvilken tilgang du har: administrasjon, elev og gjest. Det er også mulig å koble til trådløse IP-telefoner.

Rådgivning og prosjektledelse

IKT Agder leverer følgende rådgivningstjenester innenfor IKT-området:

  • Prosjektledelse
  • Teknisk
  • Sikkerhet
  • Digitaliseringsprosesser
  • Arkitektur
  • Prosesskartlegging og gevinstanalyse
  • Generelle konsulenttjenester

Samhandlingssystemer

Vi har driftsansvar for telefonisystemer fra Avaya og Cisco, samt felles sentralbord fra Trio. I tillegg har de fleste brukerne tilgang til Skype for Business for chat og webmøter. Vi har også en felles installasjon av SharePoint for dokumentasjon og samarbeid.

Drift av fagsystemer

Vi har ca 130 fagsystemer og tjenester i drift. Disse kan deles inn i følgende hovedgrupper:

  • omfattende systemer som består av flere servere, store databaser og mange brukere. Eksempelvis ERP, sak/arkiv og skoleadministrative system
  • mindre systemer på egne eller felles servere, eksempelvis innfordringssystem og røntgensystem
  • tjenester og integrasjoner utviklet av oss eller andre, eksempelvis «Mine eiendommer» og «Student Access»
  • systemer som er plassert hos leverandørene, hvor vi kun tilrettelegger for lokal tilgang

Systemene benyttes av alle hovedsektorene i kommunene og fylkeskommunen: helse, skole, teknisk og administrasjon. I tillegg leverer vi tjenester til enheter som Eiendom, Havn, Agder Arbeidsmiljø, Aust-Agder Museum og Arkiv, Tannhelsetjenestens Kompetansesenter og andre.

Datarom

Vi har et datarom med ca 400 servere, de fleste virtuelle. Her er også nettverksutstyr med svært god kapasitet, samt et felles SAN lagringssystem. Vår backupløsning er geografisk adskilt fra serverne.

Datarommet er utstyrt med UPS og aggregat slik at systemene er tilgjengelige selv om strømmen skulle gå på bygget.

Leverandøroppfølging

IKT Agder er i dag kontraktspart på vegne av kommunene for alle de største fagsystemene, og på de fleste systemer som flere enn en kommune har. Denne samordningen har gitt effekt for alle, og setter oss i stand til å stille krav til leverandørene. I tillegg til å ha den formelle rollen som kontraktspart kan vi også ivareta

  • Anbudsprosesser innenfor IKT-området
  • Proaktiv avtaleforvaltning, dvs. følge opp leverandørene på at bestemmelser blir overholdt og ta initiativ til reforhandlinger og nye anbud
  • Forvaltning av lisenser og sikring av at alle er riktig lisensiert