Personvernpolitikk

LiveNation.no ("Nettstedet") drives av Live Nation (Music) UK Ltd ("vi"/"oss"/"vår"), med registreringsnummer 02409911.

1. INNLEDNING
1.1 Beskyttelse av ditt personvern som bruker av Nettstedet er viktig for oss, og vi bestreber oss på å holde all informasjon som er relatert til deg konfidensiell i overensstemmelse med denne Personvernserklæringen. Som en del av det alminnelige tilbudet av tjenester fra oss, kan du frivillig gi oss informasjon om deg selv (”Personopplysninger”). Formålet med denne Personvernserklæringen er å forklare hvilke Personopplysninger vi samler inn, hvordan slike Personopplysninger kan bli brukt, og hvordan vi beskytter dine Personopplysninger og ditt personvern for øvrig.

1.2 Vi svarer gjerne på spørsmål fra deg angående denne Personvernserklæringen, om Personopplysninger vi har lagret, og om hvordan vi bruker dem. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, vennligst ta kontakt via Hjelp. Dersom du (som abonnent) ønsker å korrigere, oppdatere, legge til eller fjerne opplysninger vi har om deg, kan du også benytte "Personlig Informasjon" delen på medlemsområdet.

2. HVILKE DATA SAMLER VI OG HVORDAN?

Ikke-abonnenter

2.1 Hvis du kun besøker de offentlig tilgjengelige delene av Nettstedet samler vi ikke inn noen Personopplysninger om deg. Vi kan allikevel automatisk samle inn informasjon om dine besøk, slik som bruksmønstre. Informasjon som sales inn på denne måten inneholder ikke opplysninger om kontaktinformasjon eller noen andre typer Personopplysninger, og slik informasjon brukes kun i samlet form for å analysere, drive og utvikle Nettstedet, uten at informasjonen kan knyttes til enkeltpersoner.

Abonnenter

2.2 Nettstedet kan nå eller i fremtiden tilby tjenester som kun er tilgjengelige for abonnenter på Nettstedet. Dersom du er abonnent på Nettstedet vil vi samle inn og lagre Personopplysninger om deg når du søker om medlemskap. Personopplysningene som samles inn av oss vil omfatte fullt navn, passord, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, bostedsland, postnummer, og ditt mobiltelefonnummer. Fra tid til annen vil du også kunne gi andre Personopplysninger som vi trenger for å gi deg de tjenestene du etterspør, slik som kredittkortopplysninger, annen informasjon om deg selv, dine preferanser og dine erfaringer.

3. HVORDAN BRUKER VI ABONNENTERS PERSONOPPLYSNINGER?

Tjenester

3.1 Vi bruker Personopplysninger til å levere deg de tjenester du har bedt om.

Markedsføring

3.2 Fra tid til annen kan vi bruke dine Personopplysninger til å informere deg om andre tjenester og produkter som vi eller våre tilknyttede selskaper tilbyr, spesielle tilbud, og også til å gi nyheter om vår virksomhet. Dette vil være i overensstemmelse med de preferanser du har registrert for Nettstedet. Du kan når som helst endre dine preferanser i overensstemmelse med punkt 1.2 ovenfor.
Rettslige pålegg

3.3 Vi forbeholder oss retten til innsyn og utlevering av Personopplysninger for å; overholde gjeldende lovgivning og gyldige begjæringer fra det offentlige eller begjæringer fra politiet i forbindelse med etterforskning av mulige ulovlige aktiviteter; drifte våre systemer skikkelig, eller for å; beskytte oss selv eller andre brukere av Nettstedet. Vi forbeholder oss også retten til å oppgi Personopplysninger til tredjeparter i forbindelse med eventuell klage forbundet med din bruk av Nettstedet, dersom vi bedømmer denne bruken som uoverensstemmende med Brukerbetingelsene.

Offentlige fora

3.4 Nettstedet kan gjøre tilgjengelig chat rooms, fora, oppslagstavler og nyhetsgrupper. Vennligst husk at alle Personopplysninger du oppgir i slike områder på Nettstedet blir offentlig tilgjengelige, og at du bør utvise forsiktighet med å oppgi informasjon på disse områdene.

4. HVORDAN BESKYTTER VI ABONNENTENES PERSONOPPLYSNINGER?

4.1 Når du oppgir Personopplysninger på Nettstedet eller etterspør en tjeneste fra oss, benytter vi passende fysiske, elektroniske og styringsmessige sikkerhetsforanstaltninger for å forsøke å forhindre at Personopplysninger blir aksessert av uautoriserte personer, og for å sikre at du trygt kan legge inn Personopplysninger. Dette innebærer at vi av og til kan be om bevis på identitet før vi utleverer Personopplysninger til deg.

5. COOKIES

5.1 Nettstedet benytter cookies som er filer plassert på din PC som gjør det mulig for oss å spore visse typer informasjon relatert til din bruk av Nettstedet. Du kan konfigurere nettleseren din for å forhindre bruk av cookies, men dette kan resultere i at enkelte funksjoner eller tjenester ikke blir tilgjengelige. Vi tillater tredjeparts annonsører å markedsføre seg på Nettstedet, og også slike annonsører kan benytte cookies for å få informasjon om din bruk av annonser som du har sett på, og hva du synes å være interessert i. For mer informasjon om bruk av cookies og hvordan man hindrer bruk av dem anbefaler vi å se på www.allaboutcookies.org.

6. SALG ELLER SAMMENSLÅING

6.1 Dersom Nettstedet selges eller slås sammen med, eller hvis vår virksomhet (eller del av vår virksomhet) selges, slås sammen med, eller inngår samarbeid med et annet selskap som ikke eies av Live Nation (Music) UK Limited, må du forvente at noen eller alle Personopplysningene som er samlet inn via Nettstedet overføres til kjøperen eller det gjenværende selskapet. I så fall vil vi forsøke å forplikte det andre selskapet til å bruke Personopplysninger som er overført fra Nettstedet på en måte som er i overensstemmelse med denne erklæringen, men vi kan ikke garantere at vi vil greie å pålegge et slikt krav, eller at det andre selskapet overholder denne erklæringen.

7. TREDJEPARTER

7.1 Fra tid til annen kan vi komme til å inngå særlige samarbeider eller lignende med andre selskaper som ikke er eid av oss for å levere tilleggsfunksjonalitet på Nettstedet. Som et resultat av slike særlige samarbeider kan Nettstedet av og til inneholde fellesmarkedsførte mikronettsteder eller nettsider, for eksempel en side med vårt navn og TicketMasters navn.

7.2 Du bør se etter spesifikke erklæringer om personvern på alle slike fellesmarkedsførte sider. Alle Personopplysninger du oppgir når du melder deg på slike fellesmarkedsførte sider kan deles med vår partner i overensstemmelse med personvernserklæringen på den siden.

8. SAMTYKKE

8.1 Ved å akseptere Brukerbetingelsene eller ved å bruke tjenestene på Nettstedet, samtykker du til av vi samler inn og bruker dine Personopplysninger for de formål som fremgår av det ovenstående og for ethvert annet formål som med rimelighet kan anses nødvendig for levering eller skikkelig administrasjon av Nettstedets tjenester i tråd med Brukerbetingelsene.

8.2 Du samtykker til at dine Personopplysninger kan overføres til land utenfor EØS-området for slike formål som er beskrevet ovenfor, også til land som ikke gir samme nivå for beskyttelse av Personopplysninger som Norge.

8.3 Dersom du ikke ønsker at dine Personopplysninger skal bli brukt slik som beskrevet i denne Personvernserklæringen eller i Brukerbetingelsene, vennligst ikke bruk Nettstedet.

9. ENDRINGER I PERSONVERNSERKLÆRINGEN

9.1 Denne Personvernserklæringen kan endres når som helst. Vi oppfordrer deg til å jevnlig se etter eventuelle endringer i Personvernserklæringen. Vi vil benytte Personopplysninger i overensstemmelse med Personvernerklæringen slik denne var på det tidspunkt Personopplysninger ble samlet inn.

9.2 Denne Personvernserklæringen er en del av brukerbetingelsene for Nettstedet ("Brukerbetingelsene"), og alle definerte uttrykk skal tillegges samme betydning som i Brukerbetingelsene.
 
Vi tar gjerne i mot dine spørsmål og kommentarer om personvernsspørsmål og utformingen av Nettstedet. Dersom du skulle ha kommentarer eller skulle ønske å klage på hvordan vi bruker sine Personopplysninger, vennligst benytt vår Kundeservice.

Cachefeed: v1.1 - Source - ae56af8be3792dbca7c88acd629b36fb