Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Elisabeth Aarsæther 460
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) omstrukturer og tydeliggjør kompetanseområdene i myndighetens arbeid. Sikkerhet og teknologi blir løftet frem i den nye strukturen.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem utkast til overordnede regler for tildelingen av en rekke frekvensbånd som benyttes til radiolinje. Tildelingen vil foregå ved en pengeauksjon som er planlagt høsten 2018. Frist for høringsinnspill er 5. april 2018.

Cachefeed: v1.1 - Source - aaf48139303009e83425cbd6d41676bc