Ap vil ha innsats mot ensomhet

Flere Ap-politikere foreslår at «ensomhet» tas inn i folkehelse, slik at det blir et område der kommunene skal iverksette «nødvendige tiltak».
Nyheter

Lederen i Stortingets helse- og omsorgskomité, Ingvil Kjerkol, er en av sju representanter fra Arbeiderpartiet som har fremmet et forslag om å bekjempe ensomhet, skriver Aftenposten.

– Det må jobbes systematisk for å forhindre ensomhet, sier Kjerkol. I forslaget påpeker hun og de andre at ensomhet henger sammen med dårlig helse. De nevner studier, som viser at ensomhet er farligere for helsen enn røyking.

– Cirka 8 prosent opplever ensomhet i et slikt omfang at det gir dem helsetap. Det er et betydelig antall, synes jeg, sier Kjerkol. Ap-politikerne foreslår at «ensomhet» innlemmes i folkehelseloven og blir ett av flere temaer kommunene skal sette inn «nødvendige tiltak» mot.

I den siste folkehelsemeldingen har regjeringen satt av 10 millioner kroner til forebyggende tiltak mot ensomhet.

Cachefeed: v1.1 - Source - cf5bc006c1547278c9e4607a95c02e26