Bedre resultat for Sparebank 1 Nordvest

Sparebank 1 Nordvest fikk i fjor et konsernresultat før skatt på 208 millioner kroner, mot 196 millioner kroner i 2016.
Nyheter

FORNØYD: Administrerende direktør Odd Einar Folland i Sparebank 1 Nordvest.  Foto: Bjørn Brunvoll

– Vi fortsetter den positive trenden med balansert vekst, kostnadseffektiv drift og god lønnsomhet, sier administrerende direktør Odd Einar Folland i SpareBank 1 Nordvest.

Økte inntekter

Han framholder at at SpareBank 1 Nordvest har et solid resultat i 2017, der økte inntekter fra mange produkt- og tjenesteområder gir et godt utgangspunkt for videre fremgang i konsernets drift.

– Den vellykkede egenkapitalemisjonen i tredje kvartal har lagt et godt grunnlag for fortsatt vekst og utvikling, og en styrket markedsposisjon i regionen, sier Odd Einar Folland.

I tillegg til fortsatt god vekst venter han at implementering av ny teknologi og kompetanse, effektiv drift og god kostnadskontroll vil bidra til at banken når sine vedtatte mål for lønnsomhet.

Han framholder at bankens utlånsportefølje er godt diversifisert, både innen person- og bedriftsmarkedet. Nedskrivning på utlån og garantier er lave, og i tråd med forventningene basert i utviklingen i markedsområdet.

– Godt fornøyd

– Vi er godt fornøyd med konsernets utvikling i 2017. Egenkapitalavkastningen på 11,0 prosent er tilfredsstillende, og det er god fremgang i samtlige av konsernets forretningsområder. Bankens omdømme styrkes kontinuerlig gjennom proaktivt markedsarbeid og sterkt og aktivt samfunnsansvar, sier Odd Einar Folland.

Cachefeed: v1.1 - Source - 3dccb1fbd884864a8a97c5214bd5796d