Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Vest-Agder fylkeskommune
960 895 827
Postboks 517 Lund
Kristiansand
4605
NO
Kontaktperson: Sturle Hamre
Telefon: +38 074730
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.vaf.no

I.2)

Samordnede innkjøp

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

OFA Multifunksjonsmaskiner
Referansenummer:  17/06542
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

30121100  -  Fotokopimaskiner
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver for konkurransen er Vest-Agder fylkeskommune, på vegne av Offentlig Fellesinnkjøp på Agder, OFA.
OFA består av begge fylkeskommunene, 24 kommuner og 9 tilknyttede enheter i regionen Aust- og Vest-Agder.
Formålet med konkurransen er å sikre at oppdragsgivers behov for kopi og print ivaretas på en god måte. Vi ønsker kun én kontraktspart, men åpner for at kommuner kan betjenes av leverandørens eventuelle samarbeidspartnere eller underleverandører.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  20000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

30232100  -  Skrivere og plottere
30232110  -  Laserprintere
30232130  -  Fargeskrivere
30232150  -  Blekkskrivere
48970000  -  Programvare for printing
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Aust- og Vest-Agder - Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppdragsgiver for konkurransen er Vest-Agder fylkeskommune, på vegne av Offentlig Fellesinnkjøp på Agder, OFA.
OFA består av begge fylkeskommunene, 24 kommuner og 9 tilknyttede enheter i regionen Aust- og Vest-Agder.
Formålet med konkurransen er å sikre at oppdragsgivers behov for kopi og print ivaretas på en god måte. Vi ønsker kun én kontraktspart, men åpner for at kommuner kan betjenes av leverandørens eventuelle samarbeidspartnere eller underleverandører.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Opsjoner er beskrevet i konkurransegrunnlaget
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 229-478604
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-557762

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: OFA Multifunksjonsmaskiner

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

30.01.2018
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  4
Antall tilbud mottatt elektronisk:  4
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

RICOH NORGE AS
915034969
Gjerdrumsvei 11
OSLO
0484
NO
Telefon: +47 22587800
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse: (URL) http://www.ricoh.no/

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  20000000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemda for offentlige anskaffelser
Bergen
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

22.02.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system

Cachefeed: v1.1 - Source - 5ea7a53e27e84413e92aed024111bb22