Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Lyngdal kommune
946485764
Postboks 353
Lyngdal
4577
NO
Kontaktperson: Roy Fredbo
Telefon: +47 90218499
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.asplanviak.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/160111
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

VA-anlegg Ringveien, Rom
Referansenummer:  604532-03
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.4)

Kort beskrivelse

Lyngdal kommune ønsker anbud på utbygging av VA-anlegg Romskogsveien og Ringveien boligfelt Rom..
Prosjektet består av VA-anlegg samt framføring av nye vann- og kloakkledninger samt utskifting av gamle ledninger langs Romskogsveien og deler av Ringveien..
Byggeplassen er Rom boligfelt på Romskogsveien deler av Ringveien og deler av Solbakken fra kryss ved gangveg langs E-39.. Kabler og el-ledninger må registreres av entreprenør etter behov.
Skader på bygninger eller murer det graves ved siden av må registreres på forhånd av entreprenør.
Atkomst til VA-anlegg følger stort sett eksisterende veier. Dog må private vann-/avløpsledninger og el-ledninger avtales med den enkelte huseier.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO042 -  Vest-Agder
Fylke: Vest-Agder, Kommune: Lyngdal
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Rom, Lyngdal
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Lyngdal kommune ønsker anbud på utbygging av VA-anlegg Romskogsveien og Ringveien boligfelt Rom..
Prosjektet består av VA-anlegg samt framføring av nye vann- og kloakkledninger samt utskifting av gamle ledninger langs Romskogsveien og deler av Ringveien..
Byggeplassen er Rom boligfelt på Romskogsveien deler av Ringveien og deler av Solbakken fra kryss ved gangveg langs E-39.. Kabler og el-ledninger må registreres av entreprenør etter behov.
Skader på bygninger eller murer det graves ved siden av må registreres på forhånd av entreprenør.
Atkomst til VA-anlegg følger stort sett eksisterende veier. Dog må private vann-/avløpsledninger og el-ledninger avtales med den enkelte huseier.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Entreprenøren skal inneha godkjenning i tiltaksklasse 2.
Grøftelag skal ledes av person som innehar ADK 1 sertifikat eller tilsvarende dokumentert kompetanse i legging av rør.
Anlegget skal ha anleggsleder med dokumentert erfaring fra arbeider som nevnt ovenfor.
Vedkommende skal for øvrig inneha kompetanse som står i forhold til oppgaven, og være innstilt på et utstrakt samarbeid med kommunen og andre impliserte. Anleggsleder skal ha fullmakt til å ta nødvendige avgjørelser på plassen, og skal ha sitt daglige tilholdssted på anleggsplassen. Han skal innen normal arbeidstid alltid være å treffe på anleggskontor eller telefon.
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  22.03.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Anbudsbefaring med fremmøte ved Høylandsveien kryss Romskogsveien 6.03.2018 kl. 12:00
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

28.02.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system

Cachefeed: v1.1 - Source - a16178e70bde82fb48764e325729d75d