Sika-tomta

En framtidsretta løsning med å føre gods fra båt til bane er god miljøpolitikk. Men vi vet (det står i saken) at Inter City-dobbeltsporet ikke skal føre gods, hverken til Porsgrunn eller Oslo. Og finansiering av tilkoblingen til vår havn står ikke i noen planer, skriver SVs Gunnar Eliassen.

En framtidsretta løsning med å føre gods fra båt til bane er god miljøpolitikk. Men vi vet (det står i saken) at Inter City-dobbeltsporet ikke skal føre gods, hverken til Porsgrunn eller Oslo. Og finansiering av tilkoblingen til vår havn står ikke i noen planer, skriver SVs Gunnar Eliassen.

Av
DEL

LeserbrevKommunen skal avgjøre om Larvik havn KF kan bygge konteinerterminal på Sika-tomta som en enkelt byggesak eller etter en reguleringsplanprosess (en detaljert reguleringsplan). Rådmannen innstilte på det siste for få en brei demokratisk behandling av tiltaket og få svar på flere viktige spørsmål i prosessen, klargjort konsekvenser for omgivelsene og fordi byggesaken betinger flere dispensasjoner fra den plan som i dag gjelder på området.

En framtidsretta løsning med å føre gods fra båt til bane er god miljøpolitikk. Men vi vet (det står i saken) at Inter City-dobbeltsporet ikke skal føre gods, hverken til Porsgrunn eller Oslo. Og finansiering av tilkoblingen til vår havn står ikke i noen planer. Det er ikke med i Nasjonal transportplan 2018-2029. Men i Porsgrunn/Skien ligger det penger inne i NTP.

Rådmannen sier: «Tiltaket i Larvik havn gjøres i privat regi. Tiltaket på Herøya inngår i godspakken i NTP under posten «Terminaltiltak Vestfold- og Sørlandsbanen» som har en totalramme på 500 mill.» Og videre: «Det er satt av 1,5 mrd. kr til planlegging og igangsetting av Grenlandsbanen i NTP 2018-2029.» Dette gjelder koplingen til Sørlandsbanen. Gods skal føres til Oslo via Bratsbergbanen fra Skien/Porsgrunn, ikke på IC-sporet gjennom Vestfold.

På denne bakgrunn ønsker SV at utbygging av Sika-tomta skal skje etter en behandling av en detaljert reguleringsplan. Sånn at overordna spørsmål blir belyst: mulig med tilkopling til IC-sporet og finansieringa? Hva og hvor mange hus/bedrifter må bort for å få sporet langs Elvevegen (?) kopla til IC-traseen.

Larvik, hverken havn eller kommune, kan finansiere dette. Nå forutsetter flertallet at dette er i orden. Vi kan risikere å sitte igjen med en bilbasert konteinerterminal på Sika.

Flertallet fulgte forslag fra Ap (10 av 13 i Miljø-og teknikkomiteen) og vedtok onsdag at dette var fase en og fase to skal føre sporet til Revet. Der er framtidig permanent terminal tegna inn på Impregneringas eiendom. Skal bedriften legges ned?

Saken går nå til formannskapet onsdag 14. og kommunestyret onsdag 21. mars.

Kommunen må forlange (som Rådmann gjør) av Larvik havn det samme som gjøres av andre tiltakshavere. Da er det en merkelig uttalelse av Høyres B G Løken i MT-komiteen at det var toppen av frekkhet at HG Eiendom uttalte seg negativt i saken om Sika-tomta. Antagelig siden de har fått tillatelse til BigBoxes etter full behandling av en detaljregulering. Etter krav fra Larvik kommune (byggesaksavdelingen/Planutvalget) gjorde de altså som de blei bedt om!

Men det forlanger ikke Ap, H, Sp, FrP og V at Larvik havn KF skal måtte gjøre, her blir saken godtatt etter en byggesaksbehandling som krever flere dispensasjoner fra en over 10 år gammel reguleringsplan. KrF er ikke i MT-komiteen og partiene er kanskje delt i kommunestyret? Og vi er ikke så nøye med de politikerne som sitter i Havnestyret, altså med to hatter i kommunens politiske organer.

Går vi mot et vedtak om en framtidig bilbasert konteinerterminal på Sika-tomta med en kostnad på 48 mill og nettoinntjening på 1,5 mill i året de første åra?

Kommunestyret bør hvert fall forlange av Larvik havn KF at foretaket gjennomfører en detaljregulering for dette tiltaket som har så store konsekvenser for havna, byen og menneskene i Larvik.

Gunnar Eliassen, SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags