14,5 millioner til fredede hus i Oppland

STOR ANDEL I POTTEN: Oppland fylkeskommune har 14,5 millioner kroner til fordeling til fredete bygg i fylket. Det kommer fra Riksantikvaren. Bildet av Jørn Holme, Riksantikvar, er tatt under et besøk på Rudsetra i Lunner kommuner.

STOR ANDEL I POTTEN: Oppland fylkeskommune har 14,5 millioner kroner til fordeling til fredete bygg i fylket. Det kommer fra Riksantikvaren. Bildet av Jørn Holme, Riksantikvar, er tatt under et besøk på Rudsetra i Lunner kommuner.

Fredede hus i privat eie i Oppland får 14,5 millioner i år,

DEL

– Et svært godt resultat, selv om søknadssummen viser et større behov for å ivareta bygningsarven på en god måte, skriver Fylkeskommunen på sine hjemmesider.

Oppland, Hordaland og Trøndelag som får de største summene fra Riksantikvaren. Midlene deles ut med en oppfordring om at også fylkeskommunene gir tilskudd til sine fredete bygninger.

89 søknader

Fylkeskommunen må komme med sin prioritering av søknadene til Riksantikvaren innen 1. april. Her vil alle søknadene igjen bli vurdert mot tildelingen fra Riksantikvaren. 

Oppland fylkeskommune, kulturarvenheten, har mottatt 89 enkeltsøknader fordelt på 46 anlegg.

- Dette er en svært god respons. Vi følger opp søknadene på best mulig måte fra vi mottar de frem til vi sender de over til Riksantikvaren, for å sikre et best mulig grunnlag. Mange av søkerne mottar hjelp fra bygningsvernrådgiverne undervegs i søknadsprosessen. Deretter er det et godt og tett samarbeid mellom søker, den respektive bygningsvernrådgiver og forvaltningen, forteller fylkeskonservator Kristin Loe Kjelstad i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Søknadssummen i år omfatter totalkostnader på snaut 42,5 millioner med en samlet søknadssum fra Oppland på 32,5 millioner kroner.

TilskuddsmottakerTildeling 2018
Østfold

8 000 000

Akershus

7 000 000

Oslo, Byantikvaren

2 500 000

Hedmark

6 000 000

Oppland

14 500 000

Buskerud

9 000 000

Vestfold

6 500 000

Telemark

11 500 000

Aust-Agder

5 000 000

Vest-Agder

3 500 000

Rogaland

5 000 000

Hordaland

14 500 000

Sogn og Fjordane

10 500 000

Møre og Romsdal

4 500 000

Trøndelag

13 000 000

Nordland

12 000 000

Troms

4 500 000

Finnmark

5 000 000

Sametinget

6 000 000

Tilstandsregistrering

5 000 000

Sum fylkene

153 500 000

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags